Het college van B&W Gemeente Emmen heeft op 25 juni jl. de Woon- en Leefbaarheidsvisie met Wijkaanpak 2020-2030 vastgesteld. De WLV is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers van de gemeente en Wijkbelangen Emmerhout. Ook andere organisatie als woningcorporaties, zorgaanbieders en -instellingen en natuurlijk heel veel wijkbewoners zijn hierbij betrokken.

In een wereld waarin het tempo van veranderingen en bewegingen steeds hoger lijkt, wordt de behoefte aan houvast en richting steeds groter. Dat geldt zowel voor de gemeente Emmen als voor Wijkbelangen Emmerhout, erkend overlegpartner van de gemeente en daarin de wijkbewoners vertegenwoordigend, niet anders. De behoefte aan houvast en richting: waar willen we samen met de wijk naar toe, wat vinden we belangrijk en waardevol om te behouden, waar zien we de noodzaak tot aanpassing en verbetering? In kader- en visienota’s wordt geprobeerd een koers en richting vast te leggen om te voorkomen dat we meebewegen in de waan van de dag. Naast de visie (de richting: waar we met Emmerhout naar toe willen, hoe de wijk er in 2030 uit zou moeten zien) is er ook een uitvoeringsagenda (aanpak: wat moet er dan gebeuren, welke acties) toegevoegd.

De digitale versie van de documenten ‘Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout met Wijkaanpak 2020-2030’ en de bijlage met een analyse van de wijk zijn hier te downloaden. Een papieren versie van beide documenten is verkrijgbaar in de Wijkwijzer.