In de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2020 is het financieel jaarverslag geprestenteerd door penningmeester Sasja van Bekkum. De boekhouding en het financieel verslag werden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Hans van Os en Henk Smit. Zij verklaarden geen  onjuistheden te hebben geconstateerd en verzochten de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Henk Smit wordt in de kascommissie opgevolgd door Martin Hornis.
Het financieel jaarverslag 2020 is hier te bekijken. Het financieel jaarverslag van 2019 is hier in te zien.