Op 12 oktober a.s. houden we onze algemene ledenvergadering. In 2020 is deze vergadering niet doorgegaan en ook dit jaar was het lang afwachten of het nu wel door kon gaan. Maar op dinsdagavond 12 oktober is het dus zo ver.

Op deze avond voor alle wijkbewoners laten we als bestuur zien waar we mee bezig zijn en wat er speelt in de wijk. Dit doen we met 10 panelen, steeds met een andere onderwerp. Bewoners vragen we om hierop te reageren. Dat kan door opmerkingen erbij te maken, vragen te stellen of ideeëen te opperen. Deze opmerkingen, vragen, ideeën kunnen op een memo geschreven worden. Bij ieder paneel is een blanco paneel waar de memo's opgeplakt kunnen worden.

De ALV vindt plaats in de Schepershof om 19.30 uur, maar de panelen zijn al een uur eerder te bekijken. Vanaf 18.30 uur dus. Tijdens de vergadering gaan we dan in op de vragen, opmerkingen, suggesties etc. 

Hiernaast wordt ook het financieel jaarverslag 2020 aan de orde gesteld en is er bestuursverkiezing. Aan de vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van Sasja van Bekkum als penningmeester. Het bestuur kan overigens meer versterking gebruiken. Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer informatie neem dan contact op met Wytse Bouma, voorzitter. M 06 - 409 835 32 of voorzitter@wijkbelangenemmerhout.nl