Het herfstnummer van Wijkberichten is uit en inmiddels in de hele wijk bezorgd. Heeft u geen Wijkberichten ontvangen meld dit even bij redactie@wijkbelangenemmerhout.nl. In dit nieuwste nummer extra aandacht voor de vele speelvoorzieningen in de wijk. Willem Wildeboer is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de speelvoorzieningen. We maken nader kennis met hem. Daarnaast aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober a.s. En natuurlijk nog heel veel andere interessante artikelen. Veel leesplezier!