Bij het voorjaarsnummer van  Wijkberichten is een acceptgirokaart ingevoegd waarmee u uw bijdrage voor 2021 kunt overmaken. U mag het ook via internetbankieren overmaken. Voor beide geldt: Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. We hebben vorig jaar geen algemene ledenvergadering kunnen houden, maar via Wijkberichten hebben we als bestuur voorgesteld de contributie/bijdrage te verhogen naar € 10,- Uit het financieel jaarverslag 2019 blijkt de noodzaak voor deze verhoging. Het financieel jaarverslag 2019 staat op onze website. Aan het financieel verslag 2020 wordt nog gewerkt.