In de vorige Wijkberichten werd melding gemaakt van een project in een van de erven aan de Laan van de Marel. Hier wordt samen met de bewoners een plan gemaakt om de buurt aan te pakken. Het was de bedoeling om voor de kerst met dit project te starten. Maar, u raadt het al, in verband met Covid-19 werd besloten dit even uit te stellen. Inmiddels is er een start gemaakt. Alle bewoners van het 1e erf links zijn persoonlijk bezocht door de projectleiders. Uiteraard geheel coronaproof kwamen ze aan de deur onder het motto ‘Wij gooien een hengeltje uit!’ Voorzien van een hengel en schepnet werd een flyer met informatie overhandigd en werden er gesprekken gevoerd met bewoners. Door loting, belangeloos uitgevoerd door notaris Rosenbaum, zullen tien bewoners worden uitgeloot die als ‘kartrekkers’ vanuit dit erf zullen gaan optreden. Met een filmpje op Facebook en deze website wordt de uitslag van deze loting op 8 maart a.s. bekend gemaakt.