Zoals u hebt kunnen lezen in het herfstnummer van Wijkberichten wordt er dit jaar geen algemene ledenvergadering gehouden. Dit heeft zoals een ieder zal kunnen begrijpen te maken met de beperkende maatregelen om het coronavirus terug te dringen.

Het financieel jaarverslag dat tijdens de ALV gepresenteerd zou worden vindt u hier. De kascommissie bestaande uit Henk Smit en Hans van Os heeft de boeken gecontroleerd. Hun bevindingen vindt u hier ook.

Financieel Jaarverslag 2019 Wijkbelangen Emmerhout.pdf

Verklaring kascommissie jaarverslag 2019.pdf