Hoe moet Emmerhout er uitzien in 2030 en wat moet er daarvoor gebeuren? Begin juli trokken we met een tent zes avonden door de wijk om steeds op een andere plek met wijkbewoners te praten.

In acht thema’s werd met ondersteuning van foto’s en tekeningen (zie de verhalenborden hieronder) duidelijk gemaakt waar we naar toe willen (visie) en wat daarvoor zou moeten gebeuren. Wijkbewoners werd gevraagd of zij zich hierin konden vinden. Was hun inbreng tijdens eerdere bewonersavonden goed begrepen en opgeschreven?

Alle reacties van wijkbewoners verzameld tijdens de Zesdaagse zijn vastgelegd in een document. U vindt dit document hier.

Wijkbelangen Emmerhout en de gemeente zijn samen bezig om alles nu te verwerken voor de definitieve versie van de ‘Wijkaanpak 2020-2030 / Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout’.  Bij deze Wijkaanpak hoort ook een uitvoeringsprogramma. Waar gaan we samen aan werken in de komende jaren? Wie gaat wat doen en wanneer moet het klaar zijn? Voor de uitvoering heeft de gemeente slechts heel beperkt extra geld beschikbaar, met name voor maatregelen die snel en eenvoudig zijn uit te voeren. Maar het zal vooral gaan om het herschikken van geld en nadenken over zaken die anders georganiseerd kunnen worden.


Aan het einde van dit jaar zal de Wijkaanpak 2020-2030 officieel door het College van de Gemeente Emmen worden vastgesteld. Daaraan voorafgaand wordt het plan met de concrete maatregelen nog eens voorgelegd aan de wijk. Dit zal gebeuren op dinsdagavond 15 oktober a.s. in de Schepershof. De presentatie zal ook de start zijn van de Burgerbegroting 2020. In de presentatie zal duidelijk worden gemaakt wat de prioriteiten zijn voor de komende jaren. Waar willen we samen aan gaan werken en wat vinden we daarin met elkaar vooral erg belangrijk? Voor de Burgerbegroting 2020 gaan we op zoek naar bewonersinitiatieven die hieraan bijdragen.

De verhalenborden van de Zesdaagse van Emmerhout