In december 2017 hebben alle wijkbewoners van Emmerhout een vragenlijst ontvangen. Met deze enquête willen we onderzoeken in hoeverre men geïnteresseerd is, geïnformeerd is en bereid is om mee te doen aan de expeditie. Van 381 wijkbewoners die de vragenlijst terugstuurden hebben 305 zich bereid verklaard aan een vervolgonderzoek mee te willen doen. Dit vervolgonderzoek met een uitgebreidere vragenlijst zal voor de zomervakantie van 2018 worden uitgevoerd.

In het zomernummer van Wijkberichten zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste enquête gepubliceerd. De volledige rapport vindt u hier:

http://www.wijkbelangenemmerhout.nl/Content/1993812311/wijkbelangen/Photoalbums/760fa509-84c6-4a82-a7e7-3ec549f7f780/Resultaten_EnqueteRuG_2017_ExpeditieEmmerhoutEnergieneutraal.pdf