Om deze ambitie te halen hebben enkele wijkbewoners een WijkExpeditieteam gevormd. Enkele wijkbewoners zitten in dit team op persoonlijke titel, anderen zitten er namens Wijkbelangen Emmerhout en het Bewonersbedrijf. Het team wordt ondersteund door organisaties als Natuur en Milieufederatie Drenthe, Buurkracht en Samen EnergieNeutraal. Ook de gemeente is in het WijkExpeditieteam vertegenwoordigd, onder andere door de gebiedscoördinator.