Emmerhout heeft gestemd!

Op het ideeënfestival konden alle wijkbewoners kennismaken met de 9 plannen voor de wijk. Ook kon er ook gestemd worden in het stembureau ter plekke.

Rond 20:30 waren de stemmen geteld en kon de uitslag bekend gemaakt worden.

Op de foto hier onder ziet u een overzicht met het aantal stemmen voor de burgerbegroting Emmerhout 2020 per plan. Dit jaar hanteren we een ondergrens van 10% (=16 stemmen) van het totaal aantal stemmen om een plan budget toe te kennen.