Dit zijn de plannen!

 

Dinsdag 26 november a.s. is het ideeënfestival van de Burgerbegroting. In de Schepershof zullen dan alle plannen gepresenteerd worden. U kunt dan met alle plannenmakers in gesprek over hun plannen en u kunt dan ook uw stem uitbrengen. Bovendien is het ook gewoon gezellig, want er is live muziek, er worden heerlijke hapjes uitgedeeld en u ontmoet weer eens andere wijkbewoners.

 

Alle wijkbewoners uit Emmerhout kunnen hun stem uitbrengen, nadat ze hun naam en adres hebben laten registreren en zij zich gelegitimeerd hebben met een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs). Het stembureau zal geopend zijn van 16.00 tot 20.00 uur. Na sluiting van de stembus om 20.00 uur zullen de stemmen, onder toeziend oog van notaris Rosenbaum, geteld worden. De uitslag zal daarna publiekelijk bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de Facebookpagina van Burgerbegroting Emmerhout en de website van Wijkbelangen Emmerhout. De plannen zijn dit jaar onderverdeeld in 2 categorieën: Grote projecten tot € 25.000,- en kleine projecten tot € 2.000,-.

Hieronder volgt, in willekeurige volgorde, een korte beschrijving van de 9 plannen.

 

Spelweek

Spelweek Emmerhout is al sinds het begin een groot succes, met vorig jaar maar liefst 85 kinderen. Ze willen ook dit jaar weer, in de eerste week van de meivakantie, een fantastische spelweek organiseren. Het motto is dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen, maar de kosten voor de boodschappen, locatie, de Bosdag, het dagje uit, de bus huur enz...maken de spelweek een kostbare week. Door een bijdrage uit de burgerbegroting zou de spelweek ook dit jaar weer georganiseerd kunnen worden.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 1.500,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

Boek Emmerhout

Op initiatief van Johan Withaar zal de historie van Emmerhout te boek worden gesteld. Hij heeft een aantal mede-wijkbewoners bereid gevonden die hem daarbij gaan helpen. Het zal wel een paar jaren duren voordat het boek bij de uitgever/drukker ligt. Maar de werkgroep zal ook in het eerste jaar wel kosten maken voor bijvoorbeeld het printen/kopiëren van documenten, het afkopen rechten van rechten dragende foto’s en documenten, inrichten van Cloudserver, vergader- en reiskosten etc.  

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 750,- gevraagd uit de burgerbegroting.

  

Biljartclub

De biljartclub wordt met kosten geconfronteerd omdat ze door de gemeente worden gedwongen de Tussenstee te verlaten. Als mogelijke nieuwe locatie wordt de kantine van de sporthal genoemd. Hier zouden dan wel aanpassingen moeten worden gerealiseerd. Als biljarttafels verhuisd worden, worden ze volledig gedemonteerd. Een laken is dan niet meer bruikbaar. Ook de lampen zullen een verhuizing niet overleven. Als ze inderdaad in de kantine gehuisvest worden moet er ook een scorebord komen dat aan het raam te bevestigen is.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 2.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

Verlichting

Joost Bosman, de opvolger van Jaap Meulman, doet onderhoud/reparaties aan achterpadverlichting. De huidige armaturen werken allemaal op stroom en zijn voorzien van tl-buisjes. Het plan is om fasegewijs de armaturen te vervangen door LED-armaturen. Dit is veel goedkoper, werken op zonne-energie. Daarnaast wil hij donkere plekken in de wijk (die 16 jaar geleden niet meegenomen zijn) nu ook voorzien van verlichting.  

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 2.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

Groenproject Het Waal

Bewoners willen graag de omgeving aanpakken en zorgen voor meer groen. Zo willen ze gras inzaaien en bloemenveldjes creëren om het openbaar gebied aantrekkelijker te maken.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 2.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

Smiley borden

Omwonenden van het winkelcentrum zien dagelijks de gevaren van te hard rijden rondom het winkelcentrum. Daarom willen ze smiley borden plaatsen op beide kanten van de Houtweg.

Zo hopen ze dat er langzamer gereden gaat worden en het oversteken een stuk veiliger zal worden rondom het winkelcentrum en de scholen.

 

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 10.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

Bewakingscamera’s

De winkeliers willen de bewakingscamera’s in en rond het winkelcentrum vervangen. Het huidige systeem is verouderd. Beeldkwaliteit is onvoldoende en brengt bv het parkeerterrein niet of onvoldoende in beeld. De winkeliers worden regelmatig door wijkbewoners aangesproken als er een fiets gestolen is, als er iets vernield is etc. Wijkbewoners hebben dus belang in een goed werkend bewakingssysteem.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 12.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

 

PlusBus

De Stichting Plusbus heeft tot doel vereenzaming onder ouderen in de wijk tegen te gaan door de mogelijkheid te geven om gezamenlijk boodschappen te doen op marktdagen en uitstapjes te ondernemen. Het is een initiatief van Emmerhoutlijm. Met steun van het Nationaal Ouderenfonds en Icare ledenvereniging is een bus geleased. In december 2019 wordt gestart met de ritten. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kan de bus rijden. Desondanks is er nog veel geld nodig en worden er sponsoren gezocht. Onkosten worden nl. niet geheel gedekt door de inkomsten van de ritten. Juist voor het opstarten van het project is extra geld nodig.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 5.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.

Natuurontwikkeling wijk

Natuurzone creëren door Emmerhout, natuurontwikkeling op verschillende plekken in Emmerhout. Een natuurgroep met hart voor de wijk én voor de natuur, wil gezamenlijk steeds een plek aanpakken die niet gebruikt wordt en het vervolgens natuurvriendelijk gaan inrichten. Bijvoorbeeld vlindervriendelijke struiken planten, grond laten verschralen waardoor er inheemse bloemen kunnen groeien of het graven van een greppel voor de opvang van water. En zo zijn er nog meer ideeën. Hiervoor zijn gereedschappen en machines nodig, zodat ze zelf aan de slag kunnen en niet afhankelijk zijn van bv de gemeente.

Voor dit plan wordt een bijdrage van € 8.000,- gevraagd uit de burgerbegroting.