Tijdens het Ideeënfestival zijn 12 bewonersinitiatieven gepresenteerd en in stemming gebracht. Voor de burgerbegroting van 2019 is € 84.000 beschikbaar. Er werden in totaal 177 stembiljetten ingevuld. De uiteindelijke verdeling is als volgt: