Voor de Burgerbegroting 2019 zijn 12 plannen ingediend. In totaal is er voor € 168.146 aangevraagd. Dat is twee keer het beschikbare budget. Dinsdag 20 november presenteren de initiatiefnemers hun plannen tijdens het Ideeënfestival in de Schepershof. Van 15.00 tot 20.00 uur kunnen wijkbewoners kennisnemen van de plannen. Vanaf 16.00 uur gaat het stembureau (ook in de Schepershof) open. Iedere wijkbewoner van Emmerhout die zich kan legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mag stemmen. Per thema wordt er gestemd. In totaal kan er dus acht keer gestemd worden. Om 20.00 uur gaat de stembus dicht en zullen onder toezicht van notaris mr. Ernst Rosenbaum de stemmen worden geteld. De verwachting is dat rond een uur of negen de uitslag bekend kan worden gemaakt.

Een overzicht van alle ingediende plannen (in alfabetische volgorde) met het gevraagde budget.

Beleeftuin

Een tuin waar buurtbewoners en andere belangstellenden kunnen ontspannen, wandelen en tuinieren. Mensen kunnen samenkomen om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie of thee te drinken of om samen gezellig te werken. Doel is het versterken van de sociale samenhang en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Aangevraagd budget: € 25.000


Burgerpreventieteam Emmerhout

Om de doelstelling voor dit jaar te bereiken (het vergroten van de herkenbaarheid van de vrijwilligers op straat) heeft het Burgerpreventieteam Emmerhout een budget aangevraagd om diverse materialen aan te kunnen schaffen (polo’s, jassen, magneetstickers voor op auto). Ook wil men de vaardigheden van de leden verhogen door het aanbieden van een EHBO-cursus.

Aangevraagd budget: € 6.400

 
Cultuurhuis

In het afgelopen jaar zijn door het Cultuurhuis diverse culturele activiteiten opgezet. De maandelijkse Jemmerhout, concerten en toneelvoorstellingen. Hiermee gaat men ook in het komende jaar door. Daarnaast wordt er in september 2019 een Emmerhoutfestival georganiseerd, als een vervolg op de legendarische Midzomerhoutfestivals die rond 2010 georganiseerd werden in de wijk.

Aangevraagd budget: € 25.000

 
Danskamp

Vorig jaar kon het danskamp mede dankzij een bijdrage uit de burgerbegroting georganiseerd worden. Kinderen van 8 tot 17jaar, uit het hele land, komen een week naar Emmen om daar kennis te maken met meerdere dansstijlen. Ze trekken een week met elkaar op, leren van elkaar en hebben veel plezier.

Aangevraagd budget: € 3.000


Dierenweide

Initiatiefnemers willen een dierenweide realiseren nabij het centrum van Emmerhout. Een precieze locatie moet nog bepaald worden. Er zijn al contacten met de initiatiefnemers van de beleeftuin. Samen moet het een mooie combinatie worden van boerderijdieren, een moes- en pluktuin. Een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Aangevraagd budget: € 56.000


Emmerhout denkt vooruit

Plan richt zich op het vergroten van de veiligheid in de wijk, middels drie pijlers: burgerhulpverlening (het uitbreiden van AED’s in de wijk en verhogen van het aantal burgerhulpverleners), brandpreventie (voorlichting, brandmelders) en inbraakpreventie (o.a. voorlichting)

Aangevraagd budget: €21.000


Integratiegids

Initiatiefneemster wil spreekuur starten waar wijkbewoners met een migratieachtergrond hun vragen kunnen stellen. Initiatiefneemster heeft zelf ook migratieachtergrond en kent de problemen waar nieuwe wijkbewoners mee te maken hebben. Het is haar bedoeling om ruimte in de Wijkwijzer te huren.

Aangevraagd budget: €5.560


Jeu de boule baan

In 2017 werd door deze bewoners een plan ingediend voor een beweegtuin met 5 fitnesstoestellen voor volwassenen. Deze beweegtuin wordt in het voorjaar van 2019 gerealiseerd. Met dit nieuwe plan wil men de beweegtuin uitbreiden met twee jeu de boule-banen, twee bankjes en een watertappunt.

Aangevraagd budget: € 10.000


Ouder & KindCafé

De nieuwe rol als ouder kan lastig of onwennig zijn en soms worden contacten met andere jonge ouders gemist. Bij het Ouder en Kind Café ontmoeten (aanstaande) ouders elkaar kunnen ervaringen worden uitgewisseld en worden evt. deskundigen uitgenodigd. Doelgroep is in eerste instantie ouders van 0-4-jarigen.

Aangevraagd budget: € 2.000


Spelweek

De spelweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd was dit jaar een groot succes. Initiatiefnemer doet opnieuw een beroep op de burgerbegroting om ook om 2019 een spelweek te kunnen organiseren. Door dit budget kan het bedrag dat deelnemers moeten betalen beperkt blijven.

Aangevraagd budget: € 2.800


WijkExpeditieteam

Het WijkExpeditieteam is aanjager van de ambitie om Emmerhout in 2027 energieneutraal te maken. De energiecoaches die het afgelopen jaar zijn opgeleid willen graag beschikken over meetapparatuur waarmee bij andere wijkbewoners bijvoorbeeld warmtescans en vochtmetingen gedaan kunnen worden. Door metingen krijgen bewoners meer inzicht op hun energiegebruik en kan hen beter geadviseerd worden.

Aangevraagd budget: € 4.286


WijkKlik Emmerhout

De vrijwilligers van WijkKlik willen hun activiteiten waarbij ze wijkbewoners, die ondersteuning nodig hebben om digivaardiger te worden, gaan uitbreiden. Ze willen meer aandacht besteden aan tablet, smartphones e.d., gebruik van app’s etc. en dit doen bij de mensen thuis of in appartementencomplex.

Aangevraagd budget: € 7.100