BEDENK EEN PLAN!
Het geld is verdeeld en nu is het tijd voor de volgende stap. Want wat gaan we met het geld doen? Kom met ideeën, plannen of projecten. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om van een idee naar een concreet plan te komen. Daar komt ook wel wat bij kijken. Daar willen wij je bij helpen.
 
Iedere dinsdagmiddag vanaf 16 oktober a.s., van 16.00 tot 17.00 uur, en iedere donderdag vanaf 18 oktober a.s., van 19.00 tot 20.00 uur, houden we spreekuur in de Wijkwijzer. Daar kun je dan sparren over je idee of plan. Meld je aan bij de Wijkwijzer, T 67 59 58 of secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl of loop gewoon even binnen.
Plannen die op het Ideeënfestival van 20 november worden gepresenteerd moeten minimaal één keer besproken zijn op een van de spreekuren. Mochten bovengenoemde tijdstippen niet uitkomen neem dan even contact op via genoemde contactgegevens.