Wijkbewoners met plannen/ideeën die zij in 2019 willen uitvoeren met een bijdrage uit de burgerbegroting kunnen hierover sparren met leden van de werkgroep. Vanaf 16 oktober a.s. zal er twee keer per week een spreekuur zijn

De spreekuren zijn steeds op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Wijkwijzer. Plannen die op het Ideeënfestival van 20 november worden gepresenteerd moeten minimaal 1x besproken zijn op een van de spreekuren. Mochten bovengenoemde tijdstippen niet uitkomen neem dan even contact op met: secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl