Het budget voor de burgerbegroting 2019 is verdeeld. In een bijeenkomst in de Schepershof op dinsdagavond 2 oktober hebben wijkbewoners het geld verdeeld over 8 thema's. Deze thema's waren door bewoners naar voren gebracht op de eerste bewonersavond over dit onderwerp op dinsdagavond 12 september jl. Met behulp van de inmiddels bekende fiches kon men per tafel van 6 personen het geld verdelen. Bij het verdelen waren nog een paar spelregels toegevoegd waardoor het noodzakelijk was om met elkaar in gesprek te gaan, de ander met argementen proberen te overtuigen om het geld anders in te zetten, compromissen te doen etc. Uiteindelijk was het geld op alle tafels verdeeld over 8 thema's en kon de totaalscore voor de hele zaal worden opgemaakt.
En nu? Plannen maken
Nu het geld verdeeld is kan het plannenmaken beginnen. Voor welke plannen gaan we het geld gebruiken? Iedere wijkbewoner of groep van wijkbewoners mag hiervoor ideeën indienen. Eigenlijk is elk idee of plan goed, mits het past binnen de thema’s. Het is handig om bij het uitwerken te kijken om in eigen omgeving mensen ook warm te krijgen voor dit idee. Het uitwerken van een idee tot een plan wordt gemakkelijker als het samen met meer mensen gedaan wordt. Bij de uitwerking van het plan zijn een aantal vragen belangrijk:
  • Wat houdt het plan precies in?
  • Waarom is het belangrijk voor Emmerhout dat uw plan uitgevoerd wordt?
  • Onder welk thema valt het plan?
  • Wie gaat het uitvoeren?
  • Wat gaat u zelf doen?
  • Wie of wat is er voor nodig?
  • Wat zou de uitvoering ongeveer gaan kosten?
  • Welke bijdrage vraagt u uit de burgerbegroting?

Ideeënfestival 20 november
Tijdens het Ideeënfestival op dinsdagavond 20 november in de Schepershof (15.00 tot 20.00 uur) worden deze plannen gepresenteerd. Wie een plan of idee heeft maar behoeft heeft om hier over te sparren kan altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout.
secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
In de aanloop naar het Ideeënfestival worden ook spreekuren gehouden. Zodra de tijdstippen bekend zijn worden deze vermeld op deze website, Facebook en flyer.