Hij heeft net zijn Havo-diploma gehaald, heeft een baantje bij de Jumbo, doet aan atletiek bij de Sperwers, organiseert samen met andere jongeren activiteiten voor jongeren in de wijk en is als scholarshipper actief bij het sportplein. Kortom een druk baasje, die Wout Koops van ’t Jagt.

Wout (18) woont sinds juni vorig jaar in de wijk. ‘Mijn moeder leerde Ugbaad Killinci van stichting Maandeeq kennen en toen zij ook activiteiten voor jongeren gingen organiseren raakte ik samen met mijn broertje en zusje betrokken. Wij gingen onder de vlag van Maandeeq activiteiten organiseren. Maar sinds we in oktober vorig jaar zelf budget vanuit de burgerbegroting kregen doen we het eigenlijk helemaal zelfstandig.’

(foto: Wytse Bouma)

Samenbrengen

Aanvankelijk waren het open avonden die er georganiseerd werden. ‘Het ging ons meer om het samenbrengen van jongeren. Een gezellige avond samen hebben, zonder een echt programma.’ licht Wout toe. Er is nu een kerngroepje van zo’n 8 á 9 jongeren die activiteiten bedenken en ook organiseren. ‘We hebben wel een virtuele ideeënpot in de groepsapp. Als iemand met een goed idee komt slaan we dit op. Iedereen kan dus wel meedenken over activiteiten die er georganiseerd worden.’

Gamen

Activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn waren o.a. avonden waarop gegamed werd en waar Black Opps, FIFA-toernooi en bordspelletjes werden gespeeld. Veelal activiteiten voor binnen. Maar in de komende maanden willen de jongeren samen met de scholarshippers ook activiteiten op het het Sportplein Emmerhout organiseren. En dat zijn uiteraard buitenspelen.

Sportplein

Het contact met de scholarshippers is gemakkelijk gelegd, want Wout is ook een van de drie jongeren die als scholarshipper actief zijn op het sportplein. Van de initiatiefnemers Jiska Ravor en Rijk van Dijk hoorde Wout dat er scholarshippers gezocht werden om sportactiviteiten op het sportplein te stimuleren en organiseren. ‘Je krijgt dan maximaal €1000,- per jaar als bijdrage in je studiekosten,’ vertelt Wout, ‘en als tegenprestatie moet je minimaal 100 uren op het sportplein actief zijn.’ In Emmerhout zijn er drie scholarshippers. Diede Gras, Maggie Benjamins en Wout.

Voorbeeldfunctie

‘We kregen eerst een training van een dag van de Krajicekfoundation waar we heel veel leerden over EHBO, opzetten van activiteiten, hoe ga je met een groep om, wat doe je als de boel escaleert.’ Deze dag was ook meteen een selectiedag. ‘Je moet wel aan bepaalde zaken voldoen. Je hebt een voorbeeldfunctie en je moet het ook leuk vinden om met kinderen om te gaan.’ Maar ook nadat ze officieel aan de slag zijn gegaan worden ze gevolgd. ‘In de examenperiode waren er minder activiteiten en daar word je dan wel op aangesproken,’ zegt hij lachend.

Spelcontainer

Alle drie hebben trouwens in het eerste jaar ruimschoots voldaan aan het minimumaantal uren. ‘In principe zijn we iedere maandag en woensdagmiddag aanwezig. Ik denk dat zo’n 50 á 60 verschillende kinderen regelmatig meedoen. Op het terrein van Op Eigen Houtje staat een container met allerlei sportmateriaal, dat we dan kunnen gebruiken. Diverse ballen, tafeltennisbatjes, hesjes, hoepels, pilonnen, skippyballen etc. En via de gebiedscoördinator van de Krajicekfoundation kunnen we ook extra materiaal aanvragen.’

Clinic

In de komende tijd willen ze een maandelijkse clinic toevoegen aan hun activiteiten. Met die clinic willen ze kinderen kennis laten maken met andere sporten als bijvoorbeeld volleybal en korfbal. Deze clinics kunnen ze zelf geven, maar ze willen ook mensen van diverse sportclubs vragen. Wout is in september begonnen met een vervolgstudie technische bedrijfskunde in Zwolle. Maar zijn inzet voor de Jongerenactiviteiten en het Sportplein blijven. ‘Mogelijk kan ik niet meer door de week, maar dan ga ik het in het weekend doen. Ik vind het veel te leuk!’