Het Bestedingsplan 2018 is eind november 2017 ingediend bij het Collega van B&W. Samen met het winternummer van Wijkberichten is het ook in de wijk verspreid. In dit bestedingsplan is het proces van de burgerbegroting gedurende dit jaar beschreven. Ook de stand van zaken van de projecten van dit jaar wordt gegeven, naast een presentatie van de plannen voor 2018.

Uiteraard ontbreekt ook de financiële onderbouwing niet. Het Bestedingsplan 2018 is door het College van B&W in januari jl. goed gekeurd. De plannenmakers kunnen dus nu officieel van start!

Heeft u het Bestedingsplan 2018 niet ontvangen, in de Wijkwijzer kunt u een exemplaar afhalen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

De digitale versie van het Bestedingsplan 2018 vindt u hier: 

WijkberichtenEmmerhout - Bestedingsplan 2018.pdf