De definitieve verdeling van het budget voor 2018 is vastgesteld. Met het verdelen van geld over acht thema’s zijn we er nog niet. Want nu moeten er nog plannen bedacht worden, wat gaan we met dat geld doen. En daarbij bent u als wijkbewoner weer aan zet. Kom met ideeën, plannen en projecten om Emmerhout nog beter, aantrekkelijker, groener, schoner, sportiever, zorgzamer etc. te maken. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om van een idee naar een concreet plan te komen. Daar komt ook wel wat bij kijken. Daar willen wij u bij helpen.
Iedere maandagmiddag, van 15.30 tot 16.30 uur, en iedere donderdag, van 19.00 tot 20.00 uur, houden we spreekuur in Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. Daar kunt u dan sparren over uw idee of plan.
 Wilt u gebruik maken van dit spreekuur wilt u dit dan melden bij de Wijkwijzer, T 67 59 58 of secretaris@wijkbelangenemmerhout.nl
Er wordt dan een tijdstip voor u ingepland.