Dinsdagavond 4 April is er een inloopavond gehouden voor de direct omwonenden van Sportplein Emmerhout. Speciaal aanwezig voor deze gelegenheid was onze nieuwe wijkagent Jaap Alberts. Verder waren er onder meer mensen van de Gemeente Emmen, Drenthe College afdeling Agogiek, Sedna en wooncorporatie Lefier.

In de weken voorafgaand aan deze inloopavond heeft de werkgroep 250 flyers huis aan huis verspreid bij de flats rondom Sportplein Emmerhout. Een flink aantal inwoners wist het bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ te vinden. De plannen voor Sportplein Emmerhout zijn besproken en de plattegrond kon bekeken worden.


De dames van de Beweegtuin van 8 tot 80 jaar hebben een presentatie laten zien. De omwonenden hebben veel interesse getoond en de reacties waren overwegend positief.


Een groepje bewoners misten in de plannen een jeu de boules baan. Het plan is om hiervoor een nieuwe werkgroep op te richten, het idee uit te werken en in te leveren bij de volgende ronde van de Burgerbegroting. Zou je graag mee willen helpen om de jeu de boules baan te realiseren, meld je dan aan! De realisatie van het Sportplein komt steeds dichterbij.

Lees meer op Facebook: @SportpleinEmmerhout