Tijdens het ideeënfestival van 18 oktober werden 8 plannen uitgekozen om in 2017 uitgevoerd te worden. Maar niet al het geld werd meteen ingezet. Voor 2018 is er nog een bedrag van € 53.565,39 beschikbaar. Bovendien heeft woningbouwcorporatie Lefier ook nog eens minimaal € 17.000,- beschikbaar gesteld. Voor nieuwe plannen in 2018 is dus zo’n € 70.000,- beschikbaar.

Aan welke plannen dit geld besteed wordt, bepalen de inwoners van Emmerhout tijdens een aantal bijeenkomsten in 2017. Net als in 2016 moet dit uiteindelijk leiden tot een bestedingsplan, waarin duidelijke wordt gemaakt welke plannen in 2018 uitgevoerd gaan worden.Dinsdagavond 9 mei 2017

Om als wijk te kunnen beslissen aan welke bestemmingen het geld uitgegeven wordt, moeten de inwoners eerst samen bepalen wat zij voor Emmerhout belangrijk vinden. Natuurlijk Emmerhout is een prachtige wijk om in te wonen, maar welke ideeën zijn er om de wijk nog mooier te maken.

Op dinsdagavond 9 mei praten in bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ wijkbewoners met elkaar over over hoe Emmerhout nog  groener, schoner, creatiever, sportiever en zorgzamer kan worden. In 2017 werden door wijkbewoners 9 thema’s uitgekozen die zij belangrijk vonden. Maar dat hoeven voor 2018 niet dezelfde thema’s te zijn. Mogelijk zijn belangrijke thema’s toen helemaal niet genoemd, omdat sommige wijkbewoners hun stem niet hebben laten horen.

Dinsdagavond 19 september 2017

Op deze avond wordt het geld verdelen over de thema’s. Het verdelen gaat  net als vorig jaar  door middel van fiches, die ingezet kunnen worden. Daardoor kan iedereen met gelijke stem meepraten en meebeslissen. Maar ervaart ook iedereen, hoe het is als je geld voor een bepaald doel reserveert. Je kunt het dan niet meer gebruiken voor een ander doel. Geld kan tenslotte maar één keer uitgegeven worden!

Dinsdagavond 18 oktober 2017

Tot slotte is er op dinsdagavond 17 oktober 2017 weer een ideeënfestival in ‘Op Eigen Houtje’. Hier kunnen wijkbewoners hun plannen presenteren, die ze willen uitvoeren in 2018. De aanwezige bewoners maken daar een keuze in. Aan het einde van de avond is bekend welke plannen uitgevoerd gaan worden en hoeveel geld uit de burgerbegroting daaraan toegekend is.