In het Bestedingsplan 2017 staat beschreven hoe het proces van burgerbegroting in Emmerhout in het najaar van 2016 verlopen is. Ook de plannen die uitgekozen werden, om uitgevoerd te worden in 2017, worden er in beschreven. En uiteraard ontbreekt ook het financieel overzicht niet.

Het Bestedingsplan is een verantwoordingsdocument naar het College van B&W van de gemeente Emmen, maar het is ook als een extra uitgave van Wijkberichten bij alle inwoners van Emmerhout bezorgd.Bestedingsplan 2017 - Burgerbegroting Emmerhout.pdf