Emmerhout krijgt in 2017 en 2018 een eigen burgerbegroting, zo besluit de gemeenteraad van Emmen in juni van 2016. Het betekent dat wijkbewoners van Emmerhout zelf mogen beslissen hoe een bepaald deel van de gemeentebegroting in de eigen wijk ingezet wordt.

Dit besluit van de gemeenteraad komt niet uit de lucht vallen. Hier is een proces van bijna twee jaar aan vooraf gegaan. In 2014 nodigt het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten uit om mee te doen aan het experiment ‘Budgetmonitoring’. De gemeente Emmen pakt deze uitdaging op en nodigt de dorpscoöperatie Nieuw Dordrecht uit om mee te doen. In Emmerhout wordt al bijna tien jaar gewerkt aan de invulling van wijkeigenaarschap. Omdat wij vinden dat budgetmonitoring en burgerbegroting een logische volgende stap in deze ontwikkeling is, melden wij ons aan. Na wat ‘geduw en getrek’ stemt de gemeente in met deelname van Emmerhout.

In Emmerhout wordt een werkgroep Burgerbegroting gevormd, waar behalve bestuursleden van Wijkbelangen ook geïnteresseerde wijkbewoners en wijkprofessionals van verschillende organisaties zitting in nemen. De werkgroep of een afvaardiging daarvan overlegt regelmatig met ambtenaren van de gemeente Emmen om de gemeentelijke begroting door te vlooien. Om op die manier zichtbaar te maken welke geldstromen naar Emmerhout gaan.

In het besluit van de gemeenteraad op 30 juni 2016 staat dat Emmerhout voor 2017 € 110.000 en voor 2018 € 69.000 krijgt, waar wijkbewoners zelf over mogen beslissen hoe ze dit willen inzetten.