'Wijkwijzer' is de wijkwinkel waar alle wijkbewoners terecht kunnen voor allerlei vragen van diverse aard. Voor doorverwijzing, voor meldingen van zaken betreffende het openbaar gebied. Voor vragen op het gebied van welzijn, van zorg, voor de wijkagent, voor ideeën. De wijkbewoners kunnen er even binnenwippen voor een praatje, zomaar….

In de Wijkwijzer kan vergaderd worden en er is een toegankelijk openbaar (invalide) toilet. Er worden plannen gesmeed, het wijkteam komt er bij elkaar,   wordt er geluncht (Emmerhoutlijm), verschillende organisaties hebben hier een loketfunctie..… kortom het is een winkel van en voor de wijkbewoners.Houtweg 287

T 0591 – 675 958 

E wijkwijzer@wijkbelangenemmerhout.nl

 

Openingstijden

Wijkwijzer

09.00 – 17.00 uur (ma t/m vr)