In ons bestuur zijn na uitbreiding met twee nieuwe leden de functies herverdeeld. Per 1 december is Wytse Bouma de nieuwe voorzitter van Wijkbelangen Emmerhout. Na het vertrek van Joke Bakker, januari 2017, was deze functie vacant. Wytse was sinds 2013 secretaris binnen het bestuur. Deze functie wordt overgenomen door Kiona de Graaf. Hilde van der Horst blijft aan als penningmeester. Andere leden zijn Willem Wildeboer, Roelie Koning en Wilma Winters. Nieuw in het bestuur is John Franssen. De toetreding van dit nieuwe lid moet in de ALV van voorjaar 2019 worden goedgekeurd.