Wijkbelangen Emmerhout brengt 4x per jaar ‘Wijkberichten Emmerhout’ uit. Het is een blad voor en door wijkbewoners en wordt huis-aan-huis in de wijk verspreid. Kopij of suggesties zijn altijd van harte welkom.
Tekst en eventuele foto's, logo's e.d. graag in afzonderlijke bestanden aanleveren.

Losse nummers zijn verkrijgbaar in de Wijkwijzer.

De redactie bestaat uit Joke Bakker, Ina Hofsteenge, Henk Smit (wijkbewoners) en Wytse Bouma (Wijkbelangen / eindredactie). Corrector is Marinus Spijkman. De opmaak wordt verzorgd door Jiska Ravor, ook woonachtig in Emmerhout,  van Graffito Internet Design.

Verschijningsfrequentie: half maart, half juni, half september en half december

De redactie is bereikbaar via:

M 06 – 40 98 35 32 (Wytse Bouma)

E redactie@wijkbelangenemmerhout.nl