Op 19 oktober 1972 stond deze foto in de Emmer Courant. In het onderschrift schrijft de verslaggever dat het bejaardenhuis De Schans nog vóór 1 januari a.s door de aannemer zal worden opgeleverd. Ook 64 bejaardenwoningen, waarvan reeds enkele in gebruik zijn, komen voor die tijd gereed. De bewoners blijven een zelfstandig leven leiden. In geval van nood kunnen zij echter een beroep doen op het tehuis.