In de Emmer Courant van 16 augustus 1972 stond deze fraaie foto van de CNS 'De Wilker'. De school was met ingang van dat schooljaar in gebruik genomen, de officiële feestelijke opening volgde later. Het gebouw staat er 50 jaar later nog steeds, als een van de weinige schoolgebouwen uit de beginjaren van de wijk. Na fusie met de Lheehorst veranderde de naam van de school in 'De Tondel'. In 2009 volgde weer een fusie, nu met de Mgr. Bekkersschool, en werd de naam gewijzigd in Kristalla. In 2012 kwam het gebouw leeg te staan en werd het bewonersbedrijf 'Op Eigen Houtje' hier gevestigd, later overgegaan in 'Pand 88'. Sinds april 2020 is pand eigendom van makelaar Frieling, die de oude naam in ere hersteld heeft.