Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart, die in de vorm van een pubquiz werd gehouden, is ook het financieel jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag is opgesteld door de penningmeester van het bestuur, Sasja van Bekkum. De boekhouding en het financieel jaarverslag werden gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit Martin Hornis en Heleen Maatje. Zij verklaarden geen onjuistheden te hebben geconstateerd en verzochten de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Martin Hornis wordt in de kascommissie opgevolgd door Ineke van der Vlugt.

Het financieel jaarverslag 2022 is hier te bekijken:
Financieel jaarverslag 2022 -Wijkbelangen Emmerhout