Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart, is ook het financieel jaarverslag vastgesteld. Het jaarverslag is opgesteld door de penningmeester van het bestuur, Sasja van Bekkum. De boekhouding en het financieel jaarverslag werden gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit Ineke van der Vugt en Heleen Maatje. Zij verklaarden geen onjuistheden te hebben geconstateerd en verzochten de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Heleen Maajte wordt in de kascommissie opgevolgd door Monique van Waardenburg

Het financieel jaarverslag 2023 is hier te bekijken:
Financieel jaarverslag 2023 -Wijkbelangen Emmerhout