Dinsdagavond 17 januari jl. werd de 2e avond over een wijkcentrum gehouden. Er werd op deze avond teruggeblikt op de opbrengsten van de eerste avond in november 2022. De aanwezigen wijkbewoners konden de lijsten aanvullen dan wel corrigeren. Dit laatste gebeurde niet, maar er waren hier en daar wel aanvullingen.

Uitgangspunten
Door de werkgroep Burgerbegroting, die het initiatief genomen heeft voor deze bewonersavonden, waren uit deze opbrengst vier algemene uitgangspunten uitgehaald.
  • Het wijkcentrum is van en voor iedere wijkbewoner van Emmerhout
  • We streven naar een zo’n hoog mogelijke bezettingsgraad
  • Daarmee samenhangt een flexibele en multifunctioneel ruimtegebruik
  • Niemand even een eigen ruimte waar anderen geen gebruik van mogen maken, wel eigen opbergruimtes/kasten.
Ook deze uitgangspunten werden doorgesproken. E werd een 5e punt aan toegevoegd: Het gebouw is uitnodigend; wie er binnenkomt voelt zich welkom omdat de ontvangst persoonlijk en warm is.

Bezoeken van andere wijkcentra
In de gemeente Emmen zijn verschillende buurthuizen, wijkcentra of dorpshuizen.  Rudy Schuring heeft een vijftal hieruit gekozen die de moeite van het bezoeken waard zijn. Alle vijf verschillen nogal van elkaar. Tijdens deze avond werden er 5 groepjes van drie personen gevormd.

De Klink                       Roelie Koning, Eyup Yucesan, Tineke Wubbels, Sasja v Bekkum

De Veurkamer             Theo Zwiggelaar, Grietus Bos, Patrick Huiskes

De Deele                     Jiska Ravor, Winand Steynebrugh, Gerrie Vrieswijk

De Meerstede             Marchien Brons, Sumitra Naren, Martine Stulp

Dorpshoeve                Rudy Schuring, Joan Jonkers, Wytse Bouma

Deze groepjes gaan in de komende week de bezoeken afleggen. Op de volgende bewonersavond op 28 februari a.s. doen de 5 groepjes verslag van hun bezoek. 

Volgende bewonersavond
Dinsdagavond 28 februari a.s. om 19.30 uur in de Schepershof. Iedere wijkbewoner is welkom, ook als hij/zij niet bij de eerste 2 avonden aanwezig kon zijn.

Document met opbrengsten en uitgangspunten
De opbrengsten van beide avonden plus de geformuleerde uitgangspunten zijn terug te lezen in het document 'Uitgangspunten en opbrengsten nieuw wijkcentrum'.