Het winternummer van Wijkberichten is inmiddels overal in de wijk bezorgd. Heeft u geen blad ontvangen, stuur dan even een mailtje naar redactie@wijkbelangenemmerhout.nl. Losse exemplaren zijn te verkrijgen in de Wijkwijzer. Ook voor mensen die niet in Emmerhout wonen, maar wel in ons blad geïntersseerd zijn.

In dit nummer verhalen over AED's in de wijk, een andere kijk op groenbeheer, hondenpoep, bijzondere woonvormen van 's Heeren Loo en Dagelijks Leven, kleurrijke wijkbewoners, Robin Hulsebos en Peter van Strien & nog veel meer.

Lees Wijkberichten hier!