Op maandagavond 21 november jl. werd er op initiatief van de werkgroep Burgerbegroting een bewonersavond georganiseerd in de Schepershof. Thema van deze avond was het wijkcentrum of beter gezegd het wijkcentrum dat Emmerhout al zolang moet missen. Op deze avond waren zo'n 25 wijkbewoners aanwezig. Een aantal mensen was rechtstreeks uitgenodigd, maar in principe waren alle wijkbewoners uitgenodigd en welkom.

Terugblik
Wytse Bouma, voorzitter van de werkgroep maar ook van Wijkbelangen leidt de avond. In zijn inleiding schets Wytse in grote lijnen hoe huidige situatie (Emmerhout zonder wijkcentrum) ontstaan is. Dit heeft met name te maken met de sloop van het oude winkelcentrum, inclusief ’t Bintholt, dat sinds begin jaren zeventig fungeerde als wijkcentrum (2010). In het nieuwe winkelcentrum is geen ruimte voor een wijkcentrum. In de te realiseren multifunctionele accommodatie waar ook de basisscholen in ondergebracht zullen worden lijkt dit een mogelijkheid. Als dit mislukt, is daar ineens het bewonersbedrijf. In een leegstaande school aan de Lemzijde, door de gemeente voor een symbolisch bedrag aan de wijk geschonken, wordt het Bewonersbedrijf 'Op Eigen Houtje' gestart. Op Eigen Houtje zou, zo is de bedoeling, ook als wijkcentrum moeten gaan fungeren. De naam wordt later nog gewijzigd in Pand 88, maar uiteindelijk is Op Eigen Houtje geen succes. Het bestuur van Pand 88 verkoopt de school aan Makelaar Henrie Frieling. De gemeente is het niet eens met deze verkoop en spant een rechtzaak aan. De gemeente wordt in het voorjaar van 2022 in het gelijk gesteld, maar Frieling gaat in hoger beroep. Verwacht wordt dat voor einde van dit jaar de rechter uitspraak doet in dit  hoger beroep.


Nieuwe start
Vanavond gaan we met een groep bewoners een nieuwe start maken. Vier jaar terug zaten we in dezelfde ruimte onder leiding van Henk Roede van de gemeente te praten over een nieuw wijkcentrum. Die gesprekken hebben uiteindelijk tot niets geleid.

Nu heeft de gemeenteraad begin november een amendement aangenomen waarin het college wordt gevraagd de mogelijkheid en behoefte van een wijkcentrum voor Emmerhout te onderzoeken. Verwacht wordt dat het college in juni tijdens de bespreking van de kadernota hierop terugkomt. College was overigens positief over amendement. De bedoeling van deze en volgende avonden is om e.e.a. goed op een rijtje te krijgen, zodat we flinke stappen kunnen maken als we in de loop van volgend jaar benaderd worden voor overleg.

Doel van initiatiefnemers van deze avond is dat we een werkgroep gaan samenstellen van een aantal mensen hier vanavond aanwezig. In de vervolgavonden zal duidelijk worden of dit gaat lukken.

Twee locaties
Ook willen we alle gesprekken van een paar jaar niet herhalen. Duidelijk was toen dat er feitelijk twee locaties in aanmerking komen voor een wijkcentrum. In de gesprekken vanavond en in de komende avonden concentreren we ons op die twee locaties. De aanwezigen gaan in groepen van 5 á 6 personen bij elkaar zitten en zetten de plussen en minnen voor beide locaties op een rijtje. Daarnaast gaan ze 4 vragen beantwoorden:

Wie zullen gebruikers zijn van het nieuwe wijkcentrum?
Wat wordt het verdienmodel van het nieuwe wijkcentrum?
Zou je er zelf gebruik van maken?
Waar moet het gebouw (het nieuwe wijkcentrum) aan voldoen?

Nabespreking
Aan het einde van de avond worden de uitkomsten van de verschillende groepjes naast elkaar gelegd. Duidelijk is dat we nog niet uitgepraat zijn. 

Vervolg
Op dinsdagavond 17 januari 2023 is er een bewonersavond waarop er verder gepraat wordt over bovenstaande. Iedere wijkbewoner die zijn steentje hieraan wil bijdragen is van harte welkom (ook als hij/zij op 21 november niet aanwezig was). De avond wordt gehouden in De Schepershof, aanvang 19.30 uur.