In de algemene ledenvergadering van 19 april 2022 is het financieel jaarverslag geprestenteerd door penningmeester Sasja van Bekkum. De boekhouding en het financieel verslag werden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Hans van Os en Martin Hornis. Zij verklaarden geen  onjuistheden te hebben geconstateerd en verzochten de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. Hans van Os wordt in de kascommissie opgevolgd door Heleen Maatje.
Het financieel jaarverslag 2021 is hier te bekijken.foto: Hilde van der Horst-de Jong