Dinsdag 19 april 2022 werd een korte ledenvergadering gehouden in de Schepershof. Kort omdat de vorige algemene ledenvergadering nog geen half jaar geleden gehouden werd. In zijn opening vroeg voorzitter Wytse Bouma aandacht voor de vele klussen die er liggen. Ons motto is: het is jouw wijk, jij mag het zeggen! Maar dat betekent ook: je mond open doen en de handen uit de mouwen steken!
Daarna presenteerde penningmeester Sasja van Bekkum het financieel jaarverslag 2021. Vanuit de zaal waren er geen vragen of opmerkingen. Gelukkig had de kascommissie bestaande uit Hans van Os en Martin Hornis de boeken grondig gecontroleerd. Zij hadden geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken en hadden alleen complimenten voor de wijze waarop de penningmeester de financiën van Wijkbelangen (=de wijk) beheert. 
Na de rondvraag waar door de aanwezigen nog een aantal punten aan de orde werd gesteld werd de vergadering afgesloten en kon worden overgegaan tot het hoofdprogramma van de avond. De aftrap van de Burgerbegroting 2022: Het Ideeënfestival.