Vanaf 1 januari 2022 is het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval gewijzigd.
Met borden langs de weg worden inwoners hierop geattendeerd. Ook heeft u in december een tweede zogenaamde Diftar-krant ontvangen met meer informatie.

De gemeente wil meer inzamelen dan alleen maar restafval (container met de grijze deksel). Denk hierbij aan grondstoffen zoals papier, glas, textiel, GFT/ GFE en PMD. Restafval is dan nog het gedeelte dat overblijft van het huishoudelijk afval nadat het papier, glas, textiel, groenafval en plastic eruit zijn gehaald. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee van de inwoners van gemeente Emmen.

(foto: the Stardusters) - Marleen Koolen

Veelgestelde vragen

Bij de gemeente krijgen we veel vragen over deze veranderingen. Logisch, iedereen wil graag weten wat dit betekent voor hun eigen afval. Daarom werken we steeds onze website www.afvalemmen.nl bij met nieuwe informatie en delen we berichten op onze Facebook- en Instagrampagina’s. Veel van de gestelde vragen, met antwoorden, hebben wij op onze website gezet. Een aantal van die vragen lichten we hier even uit …

Betaal ik per kilo of per lediging van de container voor restafval?
Voor de hoeveelheid restafval per huishouden meten we straks het aantal keren dat u de container met de grijze deksel (met hierin het restafval) aan de weg zet voor leging. Via een chip op de container weet de vrachtauto van Area Reiniging wanneer welke container geleegd wordt. Het maakt hierbij niet uit of de container halfvol of helemaal vol is. Elke keer dat de container aan de straat staat om geleegd te worden, wordt deze geregistreerd. U betaalt dus niet per kilo, maar per keer. De chip op de container houdt bij hoe vaak de container in een jaar geleegd is. Dit overzicht wordt dan gebruikt voor de uiteindelijke rekening voor de afvalstoffenheffing voor de bewoners met deze container.  

Ik woon in hoogbouw. Hoe betaal ik straks voor mijn afval?
Dat kan alleen als de milieupas (ook wel afvalpas genoemd) gebruikt wordt om de klep van de ondergrondse container te openen. In de unieke milieupas zijn de postcode en het huisnummer verwerkt. Wanneer de milieupas wordt gescand door de ondergrondse container, dan wordt deze geregistreerd. Ook hier geldt: of het nu om een kleine zak gaat of een precies passende zak; het aanbieden wordt per zak bijgehouden en dus niet op gewicht of grootte.

Ik scande met mijn milieupas, maar de container ging niet open. Moet ik nu toch betalen voor deze keer storten?
U hoeft alleen te betalen als u de klep voor driekwart of helemaal opent en weer sluit. Maar dit geldt dus ook als u er dan geen afvalzak in doet.

Kan ik ook zien hoeveel restafval ik heb aangeboden?
Dit kan nu nog niet, maar binnenkort wel. Wij werken hard om dit mogelijk te maken via de Area Afval app. Wij denken dat dit in april klaar is. Bij de definitieve aanslag van uw afvalstoffenheffing ontvangt u ook een overzicht van hoe vaak u uw grijze container aan de straat heeft gezet of het aantal afvalzakken dat u in de ondergrondse container heeft gedaan.

Mag ik mijn huishoudelijk restafval naar de milieustraat brengen?
Nee. Huishoudelijk restafval moet u in uw grijze restafvalcontainer doen of in de ondergrondse container voor restafval (bij hoogbouw). Heeft u huishoudelijk afval dat te groot is voor de restafvalcontainer? Dit mag u wel naar de milieustraat brengen. Dat geldt ook voor ander afval dat niet in de grijze restafvalcontainer hoort, zoals klein chemisch afval, elektronica, grofvuil, puin, oud papier, tuinafval, enzovoort.

Waarom mag ik geen zwarte vuilniszak gebruiken voor PMD-afval?
Een zwarte vuilniszak is weliswaar van plastic, maar het verwerken van het PMD-afval gebeurt voor een deel ook op het oog. De afvalsorteerders kunnen dan niet zien of er PMD-afval in de zwarte vuilniszakken zit. Dit keuren zij dan af, waardoor het niet gerecycled maar verbrand wordt. En dat is natuurlijk zonde van uw werk, maar ook van de kosten en het milieu. Wist u dat u gratis doorzichtige PMD-zakken kunt halen bij Area en in de Wijkwijzer?

Luierinzameling
Voor gezinnen met kleine kinderen 'in de luiers' komt de mogelijkheid om luiers apart van het het restafval aan te bieden. Op een 30-tal plekken in de gemeente komen speciale bovengrondse luierscontainers te staan. de containers zijn te openen met de bestaande afvalpas. Ouders kunnen - na aanmelding bij de gemeente - gratis gebruik maken van deze containers.

Vrijstelling voor inwoners met onvermijdbaar medisch afval
Inwoners met een cronische, medische indicatie kunnen een vrijstelling aanvragen. Dat betekent dat zij een aantal gratis ledigingen krijgen. Voorbeelden van onvermijdbaar medisch afval zijn onder andere stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal. Een aanvraag voor vrijstelling kan via gemeente.emmen.nl/belastingen worden gedaan.

Supporter van schoon
In de gemeente Emmen zijn zo'n 400 inwoners die regelmatig zwerfafval opruimen in hun eigen omgeving. Dit afval werd in eigen afvalcontainer gedaan. Na de invoering van Diftar zou dit extra kosten met zich meebrengen en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Er is echter een oplossing gevonden. Supporters van Schoon zijn met een persoonlijke brief hierover geïnformeeerd. 

Area Afvalapp
Een handig hulpmiddel bij de afvalscheiding is de Area Afvalapp. In deze app vindt u uw afvalkalender en u ontvangt als u dat wilt een melding als herinnering om de container aan de straat te zetten. Extra of verschoven ritten van de vuilniswagen staan ook meteen in de afvalkalender. Verder kunt u opzoeken welk afval in welke bak moet en kunt u er doorzichtige zakken bestellen voor uw PMD-afval. Is Area per ongeluk vergeten uw container te legen? Ook dat kunt u melden via de app. Area komt uw container dan zo snel mogelijk legen. Naast PDM, GFT en restafval vermeldt de kalender ook wanneer het oud papier opgehaald wordt.

Sandra Liem, gemeente Emmen
communicatieadviseur Diftar