Iedere eerste dinsdagavond van de maand haalt obs De Kubus ten noorden van de Houtweg het oud papier op. En iedere donderdagavond van de maand ten zuiden van de Houtweg doet rk/pc jenaplanbasisschool Kristalla dit. Beide scholen hebben dus elk een eigen route. De route op dinsdagavond is: Laan van het Kwekebos, het Waal, de Lemzijde en Laan van de Bork. De route op donderdagavond is: Laan van de Marel, Laan van de Eekharst, Laan van de Kinholt, Laan van de Iemenhees, de Haar en het Weeld. Het oud papier wordt opgehaald met behulp van een wagen van Area. Ouders/verzorgers van beide scholen helpen daarbij.

De data van de papierinzameling staan vanaf 2022 ook in de Area afval-app. Deze handige app meldt welke container aan de straat kan worden gezet. En dus nu ook wanneer het oud papier opgehaald wordt.

De opbrengst

De prijs voor oud papier is het afgelopen jaar flink gestegen. Dat is goed nieuws voor sportverenigingen, kerken en scholen die oud papier inzamelen. In Emmerhout gebeurt dit al sinds de jaren zeventig door de scholen. Het inzamelen van oud papier is al die jaren een belangrijke inkomstenbron geweest om extra dingen te kunnen bekostigen.

Wat doet Kristalla met de opbrengst?

De opbrengst van het oud papier gaat op deze school naar de oudervereniging. Zij gebruiken dit voor leuke dingen op school zoals bijvoorbeeld het Lichtjesfeest, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp en het afscheid van groep 8. Door deze opbrengst kan de jaarlijkse ouderbijdrage beperkt blijven.

Wat doet de Kubus met de opbrengst?

De Kubus gebruikt de opbrengst voor het oud papier met name voor de keuzeklassen. Bij de keuzeklassen kunnen kinderen kiezen uit verschillende workshops zoals koken, techniek, programmeren en robotica, natuur, handvaardigheid, creatief schrijven, tekenen, dansen en drama.

Ophaalschema 

U hebt al begrepen dat we mooie dingen kunnen doen voor de kinderen dankzij de opbrengst van het oud papier. We hebben er dus belang bij dat zoveel mogelijk wijkbewoners hun oud papier op de aangeven data aan de straat zetten. Graag goed ingepakt om het ontstaan van zwerfafval te voorkomen.

In principe wordt het oud papier dus opgehaald iedere eerste dinsdag- of donderdagavond van de maand. Bij uitzondering wordt hiervan afgeweken, maar dit wordt duidelijk aangegeven. De data voor het ophalen worden ook altijd vermeld in de Wijkberichten in de Afvalkalender.

Lydia Jeuring / obs de Kubus
Ellen Frelink / rk/pc jenaplanbasisschool Kristalla