Tegenwoordig beschikt Emmerhout over een prettig ogend, overzichtelijk en afsluitbaar winkelcentrum dat in 2012 werd geopend. Het was een vervolg op de teloorgang van Emmerhout, gevolgd door een grootscheeps project: Emmen Revisited.

De Zuidenvelder van 3 februari 2009: ‘De gemeente Emmen, wooncorporatie Lefier en de eigenaar van het winkelcentrum Urban Interest, zijn eruit. Emmerhout krijgt een nieuw winkelcentrum’. Het ontwerp kwam van Van Ringen Architecten uit Groningen. Tegen het plan werden vijftig bezwaarschriften ingediend, vrijwel alle afkomstig van flatbewoners die hun uitzicht meenden te verliezen door de extra te bouwen flats aan de noord- en zuidzijde van het nieuwe winkelcentrum.(foto: R.Boon)

Ondergronds

De meeste wijkbewoners zullen ook het voormalige ‘ondergrondse’ winkelcentrum nog kennen. Hiervan startte de bouw in 1969. Op de plaats waar het winkelcentrum was gepland bleek zich een dikke leemlaag te bevinden. Deze leemlaag werd afgegraven en gebruikt voor de aanleg van de Houtweg. In de ontstane kuil werd het winkelcentrum gebouwd, vrij van verkeer om beschut te kunnen winkelen. Om die reden is de Houtweg nog steeds gesplitst in twee gescheiden rijbanen. Hoogbouw was echter een spelbreker waardoor van ‘beschut winkelen’ niet altijd sprake was. Het waaide er altijd en het was er niet prettig toeven. Het zou nog zeker 15 jaar duren voordat de eigenaar, het Philips Pensioenfonds, de problemen zou gaan oplossen.

Gesteggel

Ondanks een TNO-rapport over de windoverlast en de tochtige doorgangen, bleef het Philips Pensioenfonds nog jaren in gebreke voordat er op hun kosten eindelijk een overkapping werd gerealiseerd. Eind 1991 leek er einde te komen aan de impasse door een aantal toezeggingen van gemeentekant. Toch ontstond er weer een probleem omdat de brandinspectie eiste dat er een dure sprinklerinstallatie moest worden aangebracht. Philips wilde eerst een schriftelijke bevestiging zien van het door de gemeente beloofde krediet alvorens over te gaan tot uitwerking van de plannen.

Reconstructie

Op 25 november 1992 kopte de Drentse Courant: ‘Reconstructie winkelcentrum Emmerhout begint in januari 1993’. Meest in het oog springende verbeteringen waren de overkapping tussen C1000 en de Rabo Bank, een glazen entree aan de oostzijde gecombineerd met een minder steile toegang.  Dit laatste met name voor rolstoelers en ouderen. Op 1 september 1993 werd het vernieuwde winkelcentrum feestelijk heropend met het ontkurken van een grote champagnefles waaruit vuurwerk tevoorschijn kwam. Het populaire duo Grant & Forsyth verzorgde een optreden.

Noodwinkelcentrum

Het winkelen in Emmerhout begon echter al ruim 50 jaar geleden (1971) in een houten noodwinkelcentrum tussen de Houtweg en de Laan van de Marel. Het had ruim ƒ 50.000, - gekost. In een aantal houten barakken vestigden zich de eerste winkeliers van Emmerhout, waaronder bakker Kolkman, drogist Madhuizen, kapper Meerstadt, slager Bazuin, stomerij Voordenhout, de Coöp Raiffeisenbank en de Coöp Boerenleenbank, Albert Heijn, supermarkt Omvlee en nog tal van anderen. Van de zestien winkeliers gingen er dertien naar het nieuwe ondergrondse winkelcentrum. Op 18 december 1971 opende de apotheek van mevrouw drs. M.F. Skolnick-Oey daar als eerste de deuren.