In 1995 bestond het erf aan de Laan van de Kinholt gevormd door de huisnummers 453 tot en met 575, precies 25 jaar. Een idee voor een feestavond groeide uit tot een onvergetelijke feestweek voor de erfbewoners.

Het begon allemaal bij erfbewoner D. van Leeuwen. Hij vond dat het 25-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Een feestcommissie, bestaande uit D. van Leeuwen, R. Palmers en H.K. Drewes, H.J.W. Klasens, P. Bruining en D. Winkel toog heel enthousiast aan het werk.

(foto uit collectie Harry Drewes)

Het feest

Het hele erf was een week lang versierd met een drietal getimmerde feestbogen, dertig vlaggenmasten, verlichte gevelversiering en vele honderden meters slingers met vlaggetjes. Op de parkeerplaats kwam een grote feesttent te staan, een patatboer zette zijn kraam de hele week op het erf. Op het uitgebreide programma stonden optredens van ‘Sugar Lee Hooper’ en de stemmingsbands ‘Discount” en ‘De Sparkings’. Ook was er een tentoonstelling ‘Het hofje van begin tot heden’. De oudste bewoner en de buurtkinderen lieten ballonnen op. Er werd gekaart, gedart en bingo gespeeld. Er waren demonstraties van een Joegoslavische dansgroep en een line dancegroep. Ook de kinderen werden niet vergeten met de aanwezigheid van springkussens, ponyrijden, schmink, suikerspin en popcorn. De ijscokar ontbrak natuurlijk niet.

Musical

Hoogtepunt van de week was de opvoering van een musicalachtig-toneelstuk. Er was die week een vat bier gestolen en de rechter zou langskomen om te horen wat de verdachten te zeggen hadden. Bij elke serieuze vraag van de rechter lalden de verdachten hun antwoorden in bekende Hollandse liedjes. ‘Heren, jullie zijn gedagvaard wegens het stelen van een vat bier. Wat is hierop jullie antwoord?’ De verdachten zongen daarop in koor: ‘Mijn naam is haas, ik weet van niks, is hier wat gebeurd dan, daar weet ik niets van.’ Op elke vraag van de rechter volgde een lachwekkende regel van een toepasselijk lied. De gehele week werd door diverse sponsoren financieel ondersteund. Zelfs de woningstichting ECW en de gemeente Emmen droegen bij in de kosten. Brandweer en politie waren op de hoogte. Hun inzet was niet nodig.

Saamhorigheid

Het is in de huidige tijd bijna niet te bevatten hoe groot de saamhorigheid van het erfje was. Slechts één bewoner was moeilijk over te halen mee te doen. In de verslagen van de feestcommissie is de enorme inspanning te lezen die het bestuur, met medewerking van de erfbewoners, heeft geleverd. Zijn er misschien nog andere erven in Emmerhout waar ooit een groot feest of een andere saamhorige gebeurtenis heeft plaatsgevonden? We horen het graag.


Wijkberichten 2021 I 3