Vanaf dit nummer zal er in ieder nummer van Wijkberichten iets geschreven worden over het verleden van de wijk Emmerhout. Schrijver van deze rubriek ‘Vroeger & Nu’ is Auke de Jong. In de rubriek zal hij, zoals de naam van de rubriek al doet vermoeden, een verband leggen tussen een situatie vanuit het verleden en hoe dat er in de tegenwoordige tijd uitziet, middels tekst en beeld. In deze eerste aflevering staat hij stil bij de bouw en de teloorgang van het inmiddels afgebroken winkelcentrum van Emmerhout.

December 1967
In december 1967 verscheen in de toenmalige Emmer Courant het bericht dat de burgermeester en wethouders en de toenmalige raad van Emmen overeenstemming hadden bereikt over de bouw van een nieuw winkelcentrum in Emmerhout. De plaatsing van het nog aan te leggen winkelcentrum bleek echter voor de aanvang van de bouw al tegen problemen aan te lopen. Dit kwam doordat de fundering voor het winkelcentrum zich zou bevinden in een dikke leemlaag. Er werd besloten de leemlaag volledig af te graven en te gebruiken voor de verdere versteviging en aanleg van de Houtweg door Emmerhout. Er werd tijdelijk een winkelcentrum geplaatst om de eerste wijkbewoners te kunnen bedienen. De ontstane kuil van de afgraving zal later bekend worden als het karakteristieke winkelcentrum Emmerhout, welke gekscherend ook wel ‘de kuil’ genoemd zou gaan worden. Dit kwam mede door de kenmerkende plaatsing onder het maaiveld.

De diepe ligging van het nieuwe winkelcentrum bleek al snel de nodige lastige situaties op te leveren voor de winkeliers en bezoekers. Het veelvoud van steegjes, trappen en hoogteverschillen in het centrum zorgde ervoor dat zowel de weerelementen alsmede de ‘raddraaiers’ vrij spel hadden in het winkelcentrum.

(foto: archief Gerrie van Veen - bibliotheek Emmen)

Renovatie

In eind jaren 70 en begin jaren 80 werd er nog een verwoede poging gedaan het centrum op te knappen middels een kleine renovatie, maar dit mocht niet baten. Een grote renovatie zou nog jaren uitblijven. In begin jaren 90 werd besloten, na de nodige onderzoeksrapporten, om het winkelcentrum te renoveren. De daadwerkelijke renovatie zou echter nog tot zeker januari 1993 op zich laten wachten door financieel getouwtrek.

Op 1 september 1993, tien tot vijftien jaar na de eerste verbouwingsplannen, was het dan eindelijk zover! Het nieuwe winkelcentrum Emmerhout werd feestelijk geopend met als een van grootste verbeteringen het overdekte deel tussen de toenmalige C1000 en de Rabobank en plaatsing van extra windschermen tegen valwind.

Nieuw winkelcentrum
Eind 2008 werd besloten dat Emmerhout een nieuw winkelcentrum zou krijgen in het kader van Emmen Revisited. In de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe winkelcentrum Emmerhout werd er een tijdelijk winkelcentrum geplaatst aan Het Waal nabij de Schepershof. De sloop van het winkelcentrum werd in februari 2011 deels afgerond, waarna de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe winkelcentrum konden beginnen in maart 2011. De toenmalige C1000, Wibra en bakkerij Kolkman behielden nog tijdelijk hun plek in een deel van het oude winkelcentrum.

Het ambitieuze bouwplan omvatte niet alleen een nieuw winkelcentrum, maar tevens de bouw van huurappartementen en rugzakwoningen welke aan weerszijden en bovenop het nieuwe winkelcentrum geplaatst zouden gaan worden.

(foto: Auke de Jong)

31 oktober 2012 was het dan eindelijk zover: het nieuwe winkelcentrum werd opgeleverd.  En met de gebruikelijke festiviteiten werd het nieuwe winkelcentrum op 17 april 2013 officieel geopend.


Wijkberichten 2015 I 2