Ooit schaatste zij de alternatieve Elfstedentocht en deed ze actief mee in de Nederlandse turnwereld. Nu is Edith Keesman (1967) een van de drie Buurtsportcoaches voor senioren van de gemeente Emmen. Hun doel is om senioren in beweging te krijgen.(foto: Bertus Beltman)

De Buurtsportcoaches willen dat de oudere mensen in onze wijk meer zicht krijgen op hun fitheid. Daarom pakken ze op 24 oktober groot uit in de Sporthal Emmerhout. Iedere wijkbewoner tussen 67 en 85 jaar ontvangt een uitnodiging om op die datum mee te doen aan een fittest. In samenwerking met onder andere Icare, Buurtzorg en Sedna wordt in de Sporthal een heel circuit uitgezet. Bloeddruk, lengte en gewicht worden opgemeten, maar de deelnemers doen ook verschillende beweeg- en reactietesten. Bij deze testen wordt medewerking verleend door studenten van de opleiding Sport en Beweging van het Drenthe College en door ouderen die al actief zijn in een of andere groep. Dat geeft, zegt Edith, een vertrouwde sfeer. Als men de route afgelegd heeft, met onder andere een Lenigheids- en een Up & Go-test, vindt er een gesprek plaats met adviseurs om de resultaten van het geheel door te nemen. Let op: Je moet je wel na ontvangst van de uitnodiging aanmelden!

Een test alleen is niet voldoende

In het nagesprek van de fittest worden de deelnemers gewezen op de mogelijkheden die er in de wijk zijn om in groepsverband te bewegen. Bijvoorbeeld: yoga, gymnastiek, dynamic tennis, internationale dans, wandel- en fietsgroepjes. Om de overstap wat makkelijker te maken, bieden de Buurtsportcoaches een serie van acht sport- en spellessen aan. Hier kunnen de deelnemers gratis aan meedoen. Na die acht lessen gaat de groep over naar een bestaande vereniging of sportactiviteit. Het doel hiervan is dat de activiteit blijft bestaan en niet na acht keer afgelopen is en dat de deelnemers in beweging blijven. De ervaring leert, dat het bewegen in een groep niet alleen belangrijk is voor lichaam en geest, maar dat je op die manier ook contacten in de wijk hebt. Je komt nog eens iemand tegen.

Net buiten de boot?

Denkt u als lezer nu: ‘Dat is nou jammer, ben ik net één of twee jaar te jong of te oud, maar ik woon wel in Emmerhout.’ Geen nood! U krijgt dan wel geen brief, maar u mag u zelf dan aanmelden via seniorensport@emmen.nlof u belt naar Edith Keesman 06-46 99 80 02.

Rennen, vliegen, vallen en weer opstaan

De Buurtsportcoaches voor senioren organiseren meer dan alleen de fittest op 24 oktober. Je kunt ze ook vragen om iets voor jouw club of vereniging te organiseren. Bijvoorbeeld een lezing over het Fitte Brein. De lezing kan afgewisseld worden met ‘Breinspelletjes’. Of u wilt een Maaltijd Wandeling opzetten? Vraag de Buurtzorgcoach om hulp. Vallen komt regelmatig voor bij senioren. Kun je daar iets tegen doen? Ja, vraag een valpreventiecursus aan.

Nieuwsbrief

Eens per twee maanden verschijnt er een Nieuwsbrief van de Buurtsportcoaches. Wilt u die graag ontvangen? Meld u zich aan op: seniorensport@emmen.nl 

Bij het afscheid geeft Edith nog een raad mee voor de wijk: Blijf in Beweging!