Heel lang hebben ze de kar getrokken. Maar nu hebben Jan en Hilda Nuiver besloten dat ze stoppen met hun bestuurswerk voor het DCO. Per 1 november jl. heeft Ita van Gaalen de voorzittershamer van Jan overgenomen. Hilda Nuiver, secretaris, blijft de taken nog uitvoeren tot 1 januari. Maar ook zij heeft officieel al afscheid genomen. Een opvolger wordt nog gezocht.

 

(foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Ita van Gaalen

Ita van Gaalen (67) is als wedstrijdleider al 14 jaar betrokken bij de bridgeclub van het DCO. Toen Jan Nuiver aangaf te willen stoppen werd Ita benaderd. Daar moest ze wel even over nadenken. Maar ze wil de uitdaging aangaan. ‘Ik ben geen bezem die alles anders wil hoor. Helemaal niet. Maar ik zou bijvoorbeeld heel graag wat digitaler willen zijn. Dan zijn de lijntjes wat korter en kan er sneller geschakeld worden doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de mail.’

Vanuit Arnhem/Nijmegen
Ita kwam 14 jaar naar Emmerhout vanuit de regio Arnhem/Nijmegen. Haar man kreeg hier werk en zij verhuisde mee. ‘Dat was mijn wereld en dit is wel heel anders. Ik moest erg wennen aan het karakter van de Drent.’ In haar arbeidzame leven was ze vooral werkzaam als managementassistent onder andere 20 jaar bij Arcadis. Door de verhuizing veranderde ze van baan en kwam in Assen terecht. Dat was achteraf een verkeerde keuze. Zeven jaar geleden ging ze daarom vervroegd met pensioen.

Fervent bridger
Ze is fervent bridger. ‘Ik zal een jaar of dertig geweest zijn. Ik kwam ermee in aanraking door mijn moeder. Zij was er altijd enthousiast over.’ Nu bridget ze drie keer in de week. Niet alleen in Emmerhout bij het DCO, maar ook in Klazienaveen en in Zuidbarge. In Emmerhout en Zuidbarge is ze ook wedstrijdleider. Een wedstrijdleider zorgt ervoor dat de wedstrijden goed verlopen en treedt ook als scheidsrechter op bij onregelmatigheden. Bridge wordt gespeeld met vaste koppels. Bij het DCO zijn er 12 koppels. Het is de grootste club in de omgeving.

Gemiddelde leeftijd naar beneden
Het bestuur van het DCO bestaat uit 6 personen, naar een nieuwe secretaris wordt dus nog gezocht. In totaal nemen wekelijks zo’n 150 mensen deel aan de activiteiten van het DCO. ‘De gemiddelde leeftijd van de deelnemers zal boven de 70 jaar liggen. Die zou ik graag wat naar beneden willen hebben. Jan zei altijd dat het DCO er is voor mensen boven de 65, maar ik vind dat het zeker vanaf 60 jaar moet zijn. Er zijn ook wel jongere leden hoor. Wij maken daar nooit een breekpunt van. Trouwens we hebben ook heel veel leden van buiten Emmerhout.’

Nieuwe activiteiten
Een van de zaken die Ita als nieuwe voorzitter wil oppakken is het organiseren van een open dag. Die wil ze dan samen met de Sprokkel en de Schepershof organiseren. ‘Ik ben erg voor samen. Ik ben nog maar kort voorzitter, vind het erg leuk, maar ben ook nog erg zoekende. Maar dat is natuurlijk ook niet vreemd als je nog maar zo kort in het bestuur zit.’ Door zo’n open dag moet er meer naamsbekendheid komen. ‘Ik sta ook erg open voor nieuwe activiteiten. Als mensen ideeën hebben voor een activiteit die wij nog niet in ons aanbod hebben, geef dit dan door. Gaan we kijken of we dat kunnen organiseren.’

Contactgegevens
Dienstencentrum voor Ouderen (DCO)
Schepershof, het Waal 400
Sporthal Emmerhout, Houtweg 105
Ita van Gaalen
M 06 - 26 76 65 58
ita.vangaalen@gmail.com


Wijkberichten Emmerhout 2021 I 4