Het Kabouterpad door de Emmer Dennen begint en eindigt in de flauwe bocht van de Laan van de Bork. Het pad loopt naar het zandmeertje, gaat dan verder en komt uiteindelijk bij het beginpunt terug. De gehele route is zo’n 2,1 km lang. Er kan ook een stuk afgesneden worden dan blijft er anderhalve kilometer over. Heel geschikt dus voor kleine kinderen. Langs de route staan zo’n 50 paaltjes met een plaatje van een kabouter. De paaltjes staan op zo’n afstand van elkaar dat kinderen net lang genoeg moeten zoeken naar een volgend paaltje.

(Foto: Hilde van der Horst-de Jong)

Populair

Hoeveel grote en vooral kleine mensen het Kabouterpad lopen is niet bekend. Maar als men kijkt naar de vele auto’s, die bij mooi weer, in de bocht van de Laan van de Bork bij het begin van de route geparkeerd staan, moeten het heel veel zijn. En dat zijn niet alleen mensen uit Emmerhout, die komen natuurlijk te voet of op de fiets, maar uit de hele gemeente. Uit reacties op Facebook valt op te maken, zelfs van ver daarbuiten.

Al 12 jaar in gebruik

Jolanda van Waardenburg woont aan de Laan van de Bork en loopt ook regelmatig langs dit pad. Net als meerdere wijkbewoners zag ze dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Paaltjes ontbreken soms, plaatjes zijn verdwenen etc. Helemaal vreemd is dat niet, het Kabouterpad is al 12 jaar in gebruik. Het initiatief voor dit Kabouterpad werd genomen door Meta Korving. Zoals zoveel grootouders liep zij ook regelmatig met haar kleinzoon door het bos. Het kereltje had er plezier in om steeds paaltjes met een blauwe kop te zoeken. Zo kwam Meta op het idee om een pad te ontwikkelen waar meer te beleven zou zijn voor kinderen.

Woodcarving

Maar om van een idee naar een heus Kabouterpad te komen moest er nog wel wat gebeuren. Allereerst was er natuurlijk geld nodig en omdat de Emmer Dennen in het bezit van Staatsbosbeheer zijn was ook medewerking van deze kant noodzakelijk. Maar dit lukte allemaal en tijdens het Midzomerhoutfestival in juni 2009 kon het officieel in gebruik worden genomen door wethouder Ton Sleeking. Tijdens dit festival lieten ook woodcarvers hun kunsten met kettingzaag en hout zien. Speciaal voor het Kabouterpad werden er een aantal beelden gemaakt.

Theehuis

In 2016, Meta had het beheer van het Kabouterpad inmiddels overgedragen aan Nathalie Ras, werd een nieuw woodcarving-kunstwerk aan het pad toegevoegd. Er werd een kabouter ter plaatse gemaakt door Bob Maarschalkerweerd. Andere beelden werden weleens omgetrokken of zelfs in zijn geheel meegenomen. Maar deze kabouter werd echter van een boom gemaakt die er als stond. Nathalie Ras heeft ook geprobeerd het befaamde theehuis van Koos Naber bij het zandmeertje terug te brengen. Het initiatief werd weliswaar gesteund door heel veel inwoners uit de gehele gemeente maar kwam toch niet van de grond. Met name gemeente en Staatsbosbeheer zagen te veel bezwaren.

Nu Nathalie het stokje heeft overgedragen aan Jolanda van Waardenburg gaat het kabouterpad een nieuwe fase in. Alle paaltjes worden binnenkort vervangen en ook een aantal beelden zullen worden vervangen. Gemeente en Wijkbelangen hebben al een bijdrage toegezegd, naar andere sponsoren wordt nog gezocht

Jolanda van Waardenburg

Jolanda van Waardenburg is Emmense van geboorte en inwoner van Emmerhout. Praktisch elke dag loopt zij met haar hond Gibby deze route. Al lange tijd geleden heeft zij op zich genomen de route van zwerfvuil te ontdoen. Wij spraken elkaar in november en klaagden over de slechte staat van het pad. Voor kinderen geen reclame. Want kinderen en hun ouders komen er graag. Vooral op woensdagmiddagen en in de weekends staan er veel auto’s langs de Laan van de Bork geparkeerd. Dan worden de kinderen uitgeladen, steken de weg over en gaan de route lopen. We weten dat het niet alleen kinderen uit Emmerhout zijn, maar vanuit heel Emmen en zelfs daarbuiten.

Hoog tijd voor een opknapbeurt

In ons gesprek toonde Jolanda veel interesse in het Kabouterpad. ‘Het is hier heerlijk wonen aan de rand van het bos. Mijn hond mag loslopen. Ik geniet dagelijks.’ Na ons gesprek ging Jolanda inventariseren. Hoeveel paaltjes zijn er niet meer goed en hoeveel plaatjes moeten worden vervangen. Zijn ze nog te repareren? We kwamen tot de conclusie dat dit niet meer mogelijk was. Ook van de houten beelden is een groot deel aangetast door weer en wind. Met in haar achterhoofd de kleine kinderen, die huppelen van paaltje naar paaltje, ontstond het plan voor een opknapbeurt.

Het plan

Het plan voorziet in nieuwe paaltjes, een ander type dan dat er nu staan. Jolanda kwam namelijk in contact met Astrid van Hamont van Zorgboerderij ‘Gewoon Ik’. Hier verblijven 5 dagen per week mensen met een beperking. Zij gaan de paaltjes maken, beschilderen en ook plaatsen. Voor hen een leuke opdracht, voor het Kabouterpad van grote waarde. De bedoeling is dat dit al in juni gaat gebeuren. Verder heeft Staatsbosbeheer vier houten beelden toegezegd. Een eekhoorn, twee kabouters en een vogel ter vervanging van de houten beelden, die de tand des tijds niet hebben doorstaan. Jolanda hoopt elk jaar uit te breiden met 2 houten beelden.


(foto: Wytse Bouma)

Activiteiten

Maar ze heeft nog meer plannen. Ze wil activiteiten gaan organiseren voor de kleintjes. Zoals erop uit met de boswachter, verhaaltjes vertellen bij de picknickbank bij het Zandmeertje, een speurtocht, ontmoeting met kaboutervrienden zoals Sneeuwwitje en Roodkapje, een lichtjesroute…. Leuke plannen maar wie gaat dat betalen. Wie trekt de portemonnee? De gemeente en Wijkbelangen hebben al een bedrag toegezegd en verder is er de bijdrage in natura van Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er aanvragen bij verschillende fondsen gedaan. Ook hoopt zij op bijdragen van de inwoners van Emmerhout. U kunt doneren op het gironummer van Wijkbelangen: NL87 INGB 0006 318 392 onder vermelding van Vrienden van het Kabouterpad. Ik doneer meteen, wie volgt?

Andere ideeën of suggesties?

Wij zijn blij dat een enthousiaste inwoner dit mooie initiatief gaat dragen. Uiteraard staat Jolanda open voor medewerking van inwoners en ideeën. Dit alles voor onze kinderen uit de wijk. Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om op korte termijn een heropeningsfeest te organiseren. Jolanda hoopt dat dit in de herfst zal kunnen plaatsvinden.Wijkberichten 2021 I 2