Sinds juni 2015 hebben ze bijna geen week overgeslagen. Trouw komen ze iedere dinsdagmorgen om half tien naar bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’. En ze zijn altijd stipt op tijd, want dat is de afspraak. Wie niet op tijd is, zal moeten hollen om de groep nog in te halen… In het voorjaar van 2015 vond een aantal senioren elkaar naar aanleiding van de presentatie van het rapport ‘Project Emmerhout’ – het onderzoek naar het welbevinden van 65+ in de wijk. En vooral de oproep die professor Joris Slaets, leider van het onderzoek, bij die presentatie deed. ‘Kijk niet naar wat u niet kunt, maar waar wordt u blij van? Wat zou u graag willen doen?’

(foto: Hilde van der Horst)

Oldtimers

Deze senioren pakten de handschoen op en gingen kijken of ze een aantal activiteiten op konden zetten in de wijk. Activiteiten die ze nu nog misten, maar waar ze graag zelf aan zouden willen deelnemen. Sterker, ze wilden de handen ook wel uit de mouwen steken om ze te organiseren. De groep ging zich Oldtimers noemen: ‘qua leeftijd misschien wat ouder, maar de ‘karretjes’ doen het nog prima’  Activiteiten die men wilden gaan opzetten waren een dansgroep, een toneel/cabaretgroep en een wandelgroep. Het lukte echter onvoldoende om mensen enthousiast te maken voor een dans- en een toneelgroep.

Wandelgroep
Anders ging het met de wandelgroep. Marietje Soenveld is de trekker van deze activiteit. In het zomernummer van 2015 van Wijkberichten verscheen een oproep. ‘We gaan wandelen, iedere dinsdag om 9.30 uur. We starten bij ‘Op Eigen Houtje’ en na een uurtje zijn we terug en drinken samen nog een kop koffie of thee. De eerste keer is op 30 juni a.s.’ En die eerste keer was Marietje niet alleen. Er waren nog 2 mensen die ook met haar mee wilden wandelen. In de weken daarna kwamen er anderen bij. Tijdens hun wandelingen ontmoetten ze bijvoorbeeld andere wandelaars, die zich bij hen aansloten. Of via via hoorde men van deze wandelgroep en zo groeide de groep langzaam naar zo’n twaalf mensen nu.

Liefhebber
Marietje heeft haar leven al gewandeld. Altijd geïnteresseerd in de natuur, actief binnen de IVN, een buitenmens. Na het overlijden van haar man, kwam ze er alleen voor te staan. Maar ze wilde niet bij de pakken neer gaan zitten. En ze bleef letterlijk en figuurlijk haar blik naar buiten richten. Door de wekelijkse wandeling ontmoet ze ieder week een groep mensen. De samenstelling is wekelijks anders,  maar door de regelmatige ontmoeting leert men elkaar wel kennen. Zo ontstaan er contacten die verder gaan dan de wandelgroep zelf.

Wens
Gek genoeg komt de helft van de wandelaars niet uit Emmerhout. Niet dat dit per se moet, maar het is wel bijzonder. Ze komen uit Angelslo of Emmermeer. En zelfs uit Emmer-Compascuum. Marietje zou graag zien dat meer wandelliefhebbers uit Emmerhout zich bij de groep aan sluiten. Het is ook voorgekomen dat mensen weer afhaakten. Dat had dan te maken met het wandeltempo. De langzaamste van de groep loopt in principe voorop. Maar desondanks lukte het sommigen niet om de groep bij te houden. Voor deze groep langzamer lopers zou Marietje wel een subgroep willen vormen. ‘We starten allemaal om half tien, maar de ene groep loopt in een uur ongeveer 5 km en de andere groep loopt in dat uur een andere route van 3 km. Na een uur komen beide groepen terug bij Op Eigen Houtje en drinken daar samen een kop koffie.’

Enthousiast geworden?
Wilt u een keer meelopen om te kijken of u het leuk vindt? Het maakt niet uit hoe oud of jong u bent. U bent van harte welkom. Er wordt iedere dinsdagmorgen gelopen. Vooraf aanmelden is niet nodig. De start is bij bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’ om half tien, stipt! Er zijn geen kosten aan verbonden. De koffie of thee na afloop is voor eigen rekening.


Wijkberichten 2017 I 1

29 december 2020:
Het startpunt is sinds het sluiten van Op Eigen Houtje verplaatst naar de sporthal Emmerhout. Tijdstip is onveranderd: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur !