Hoe moeten ze zich eigenlijk noemen? Sportgroep, bewegingsgroep, gymgroep. Het is 1980 in ieder geval begonnen als trimgroep. ‘Maar daar willen we eigenlijk van af’ zegt Jantje Harmers. Samen met Rommie Heideveld (67) geeft zij leiding aan vier groepen die wekelijks in de sporthal Emmerhout een uurtje bewegen. ‘Ik start altijd met enkele fitnessoefeningen zonder toestellen en daarna meestal een balspel of een circuit’, legt Rommie uit. ‘Ik ben wat fanatieker. Bij mij beginnen ze met warming up op muziek, met gewichtjes in de handen’, lacht Jantje (61). ‘Maar wat we doen is dus geen trimmen, maar ook niet gymmen.’ Jantje heeft drie groepen onder haar hoede en Rommie één. Er wordt gesport op de woensdag- en de donderdagmorgen in de sporthal.


(foto: Wytse Bouma)

Trimgroep met kinderopvang

In 1980 begon wijkbewoonster Gini Fokkens met een trimgroep. Doel was een wekelijks bewegingsuurtje waarbij de sociale contacten voorop stonden. ‘Wij waren de enige trimgroep in Emmen met kinderopvang,’ vertelt Rommie, ‘De gemiddelde leeftijd was toen ongeveer 30 jaar! We zaten allemaal nog in de kleine kinderen. Het ging met name om de gezelligheid, de contacten onderling. Het samen koffiedrinken na afloop.’ De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is in die 40 jaar flink gestegen. Van de huidige 75 deelnemers is de jongste 53 en de oudste 91 jaar. Enkele van de huidige deelnemers zijn er al vanaf het begin bij.

Er even uit

Tegenwoordig is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl, dat was begin jaren tachtig nog niet zo. Rommie sloot zich aan nadat haar jongste kind in 1980 naar de basisschool ging. ‘Je bent dan alleen in huis. Iemand zei er is een gymnastiekgroepje. Is dat niet iets voor jou? Je was even uit huis, had even wat om handen, zag andere mensen’. Voor Jantje gold ongeveer hetzelfde. Zij kwam in 1990 in Emmerhout wonen. Ze werkte toen niet en door zich aan te sluiten bij de trimgroep, met oppas voor haar kinderen, leerde ze heel veel mensen kennen. ‘Na afloop het koffiedrinken hè? De sociale contacten zijn wel het belangrijkste!’

Zelf lesgeven

Nadat Gini Fokkens eind jaren 80 stopte met lesgeven vroeg ze Rommie het over te nemen. Rommie heeft geen opleiding hiervoor gevolgd. Jantje is ook als deelnemer begonnen en is op enig moment ook gevraagd les te gaan geven. Zij is wel altijd met sport bezig geweest en heeft opleiding ‘Sportleider voor hartpatiënten’ gedaan en heeft ook nog tien jaar bij ‘Hart op Tempo’ gewerkt.

Jubileum

Nu in deze tijden van corona liggen alle activiteiten stil. In september hopen Jantje en Rommie weer te kunnen starten, maar het is lastig plannen te maken in deze onzekere tijden. Dat geldt ook voor eventuele festiviteiten die ze zouden willen organiseren in verband met het 40-jarige bestaan in september. ‘Dat we 40 jaar vol hebben gemaakt is wel iets om bij stil te staan. En zoals gezegd de gemiddelde leeftijd is wel gestegen, maar we zijn geen bejaarden gym. Ik zou ook graag wat jongere mensen erbij willen hebben. De groepen zijn maximaal 20 vrouwen groot. Er dus nog wel ruimte voor nieuwe leden. Eventueel start ik nog met een nieuwe groep als er heel veel belangstelling is. Mits er ruimte is in de sporthal uiteraard’, oppert Jantje enthousiast.

Voor meer informatie

Voor meer info en/of aanmelding:

Jantje Harmers
M 06 12 67 77 29
E jantjeharmers@gmail.com


Wijkberichten 2020 I 2