We hebben een mooi sportplein in de wijk. Kinderen kunnen daar de hele week vrij spelen. Maar sinds 1 oktober vinden we daar ook Sanjiv Radsma (18), Giovanni Boer (20) en Ruben Hidding (22). Zij zijn er op de maandagen van 15.00 tot 16:30 uur te vinden om de activiteiten te begeleiden en kinderen kennis te laten maken met nieuwe sport en spel mogelijkheden.

(foto: Jordy van der Werf Productions)

Krajicek Foundation en rolmodel

Het Sportplein Emmerhout is in 2017 ontstaan door een initiatief van wijkbewoners en gerealiseerd met geld vanuit de Burgerbegroting Emmerhout en andere fondsen, onder andere de Krajicek Foundation. Een landelijk werkende instelling, opgericht door Richard Krajicek de bekende tennisser, die zich inzet voor gelijke kansen voor alle kinderen om dicht bij huis, in een sociaal veilige omgeving, minimaal 1 uur per dag te bewegen. Daarbij helpen zij jongeren uit de wijk rolmodel te worden voor de jeugd in hun eigen buurt.

Scholarshipper

Sanjiv Radsma, Giovanni Boer en Ruben Hidding werkten dit jaar mee aan de activiteiten voor de Nationale Sportweek. Daar viel buurtsportcoach Monique Bruins hun enthousiaste manier van werken op en zag in de drie heren geschikte kandidaten voor een ‘scholarship’. In ruil voor sport- en speluren op het Sportplein Emmerhout biedt de Krajicek Foundation hen nu een studiebeurs. Dit scholarship sluit mooi aan bij hun opleiding. Sanjiv en Giovanni volgen een mbo-4 studie Sport-Bewegen-Gezondheid aan het Drenthe College. Ruben volgt een mbo-opleiding Sociaal Werk aan het Deltion in Zwolle. En, zeggen ze alle drie: Het scholarship staat mooi op je CV.

Spelcontainer

Als Sanjiv, Giovanni en Ruben op het sportplein zijn, is het extra feest. Dan gaat de spelcontainer open. Daarin zit sport- en spelmateriaal dat gebruikt kan worden. Zo zijn er mogelijkheden voor voetbal, basketbal, tafeltennis enz. enz. Onder begeleiding van de heren kunnen kinderen zo kennis maken met een breed aanbod van sport en spel.

Kinderen in beweging

Sanjiv, Giovanni en Ruben praten enthousiast over hun werk op het Sportplein Emmerhout. Kinderen zitten vaak te veel achter het scherm, bewegen te weinig. Wij moeten proberen de kinderen het huis uit te krijgen. Laten bewegen, laten sporten. En een beetje sturing hier en daar kan ook geen kwaad. Kinderen moeten leren samenwerken. Zo ontstaan er contacten en vriendschappen zelfs. Het is mooi om te zien dat kinderen zich veilig voelen als wij er zijn. Het beste bewijs daarvan is als ze vragen of je volgende week weer terugkomt.

Plannen voor de toekomst

Sanjiv, Giovanni en Ruben hebben momenteel veel last van het coronavirus. Het beperkt hen in hun doen en laten. Zij willen graag meer kinderen bereiken. Als het weer wat beter wordt, stellen zij zich voor om bijvoorbeeld via de scholen, kinderen te informeren over de sport- en spelmogelijkheden van het sportplein. Zij werken meest met kinderen van de basisschool en de brugklassen. Zij hopen op den duur een flinke groep kinderen te krijgen die met enige regelmaat op de maandagen het sportplein bezoekt.

Sportactiviteit in de Kerstvakantie

Voor maandag 21 december, de eerste dag van de kerstvakantie hebben Sanjiv, Giovanni en Ruben plannen. Wie benieuwd is naar de speciale sportactiviteit in de kerstvakantie kan kijken op de sociale media bij: Sportplein Emmerhout. Het coronavirus kan tijdelijk misschien als spelverstoorder optreden, maar aan de enthousiaste inzet van Sanjiv, Giovanni en Ruben zal het niet liggen op het sportplein van Emmerhout. Daar laten de heren geen misverstand over bestaan.

Facebook: SportpleinEmmerhout
Instagram: sportpleinemmerhout

Wijkberichten 2020 I 4