PlusBus Emmerhout is een initiatief van Emmerhoutlijm, het netwerk van formele en informele organisaties die samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Kartrekkers in dit project zijn vertegenwoordigers van Icare Ledenvereniging, Buurtsupport en Wijkbelangen Emmerhout. De bus wordt beschikbaar gesteld door het Nationaal Ouderenfonds. In meer dan 90 gemeenten in Nederland rijdt al een (Boodschappen)plusbus. Icare Ledenvereniging, gemeente Emmen, At Home First en de burgerbegroting ondersteunen de PlusBus met een financiële bijdrage.

 De stichting

Voor het beheer van de PlusBus is een stichting opgericht, de Stichting PlusBus Emmerhout e.o. Het bestuur van de stichting bestaat uit wijkbewoners. Voorlopig vormen John Franssen (voorzitter) en Wytse Bouma (secretaris/penningmeester) dit bestuur. Omdat zij ook in het bestuur van Wijkbelangen Emmerhout zitten is het de bedoeling dat op termijn hun plekken ingenomen worden door andere wijkbewoners.