Door de PlusBus hebben met name ouderen, die aan huis gebonden zijn, de mogelijkheid anderen te ontmoeten en vrienden te maken. Maar het geeft ook wijkbewoners met een beperkt sociaal netwerk samen met buurtgenoten activiteiten te ondernemen. Het bevordert daarnaast ook de zelfredzaamheid. Men kan zelf weer op pad en wordt actiever. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer mensen de regie over hun leven in eigen hand houden, zij beter in hun vel zitten en gelukkiger zijn.

Aanmelding voor een van de uitstapjes kan bij de Wijkwijzer, Houtweg 287, T 67 59 58. Betaling dient vooraf, contant, te gebeuren. De entreeprijs is niet bij de ritprijs inbegrepen; eventuele lunch en drankjes zijn voor eigen rekening.