Najaar 2018 komen de eigenaren van 14 garageboxen aan de Laan van het Kwekebos bijeen om te overleggen over hun garages. Aanleiding voor het overleg is de staat van onderhoud van de garages. Fred Bogers is een van deze eigenaren en vertelt van hoe zij dit aangepakt hebben. Delen van de boeiboorden zijn aan vervanging toe, de deuren en kozijnen zijn aan een schilderbeurt toe, de hemelwaterafvoer is verstopt en het terrein moet nodig schoongemaakt worden. En verder wordt het tijd om een hardnekkig parkeerprobleem op te lossen. Aanwijzingen in de koopcontracten geven de beslissende zet voor het overleg.

 

Opknappen en oplossen

Conclusie van het overleg: we gaan samen de garages opknappen en lossen tegelijk onze problemen op. We denken dat we voldoende kennis en handigheid hebben om alle werkzaamheden zelf uit te voeren. Tot het voorjaar 2019 nemen we de tijd om zicht te krijgen op de kosten, de werkzaamheden voor te bereiden en besluiten te nemen over hoe we het gaan doen. Begin mei, het is inmiddels 2019, komen we opnieuw bijeen om met elkaar besluiten te nemen over wat er precies gedaan moet worden, offertes te bespreken, inkoop te regelen en keuzes te maken voor de kleuren van de deuren en kozijnen.

Parkeerproblemen

Intussen blijkt het initiatief ook andere effecten te krijgen. Een van de eigenaren heeft door een paar goede gesprekken de parkeerproblemen uit de wereld geholpen. De paaltjes om een parkeerverbod te forceren worden weggehaald en het werkt. Er worden geen auto’s meer geparkeerd waar dat in de jaren daarvoor regelmatig tot ergernis heeft geleid. 

Boeiboorden vervangen

Op twee zaterdagen worden de dakranden van de garages aangepakt. We slepen ladders, steiger, gereedschap naar de garages die tijdelijk werkplaats worden. Samen slopen we de boeiboorden en verwijderen dakranden en daktrimmen, waarna de nieuwe boeiboorden geschroefd, dakranden geplakt en daktrimmen bevestigd worden. Ondertussen komen spontaan koffie en thee en tussen de middag soep op tafel en zo komen werken en gezelligheid samen. Verder wordt de rioolverstopping opgelost en wordt het terrein onkruidvrij gemaakt. Eind juni geeft het terrein al een heel andere aanblik en gaat iedereen de warme zomervakantie in.Schilderwerk

Na de zomervakantie is het schilderwerk aan de beurt. Voor de deuren kiezen we twee kleuren, licht- en donkerblauw. De kozijnen worden wit. Voor de verf van de deuren krijgen we deskundig advies bij Decokay Sanders, de verf- en behangwinkel aan de Noordbargerstraat. Zij adviseren ons Sigmetal Zinccoat, een 3 in 1 verf.  Primer, tussenlaag en aflakken in één schilderbeurt. Wijkbelangen Emmerhout ondersteunt verder de actie door vergaderruimte en koffie gratis beschikbaar te stellen.Eindresultaat

Het resultaat mag er zijn. Het garagecomplex kan dankzij de gezamenlijke inspanningen weer vele jaren mee.  En niet alleen dat. Door samen te werken hebben we ook op een andere manier met onze buurtgenoten kennis gemaakt. Het wordt daardoor een stuk gemakkelijker om nu wat meer te letten op ons gezamenlijk belang, goed onderhouden garages en een fijne woonbuurt!