Hennie en Wob Veenhoven wonen al vele jaren met veel genoegen aan de Laan van de Marel. Zowel Wob als Hennie zijn actief in het beschermen van de natuur in hun eigen omgeving en het milieu in het algemeen. Ze zijn lid van diverse natuurorganisaties en zeer geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit. Enkele jaren geleden is de Christelijke Basisschool de Lheehorst aan de Laan van de Eekharst afgebroken. Zoals gebruikelijk bij afbraak is door de Gemeente Emmen zwarte grond op het braakliggende terrein tussen de Laan van de Marel en de Laan van de Eekharst gebracht. Daarna is graszaad gezaaid met de bedoeling dat het terrein een gewoon grasveld zou worden. 


(foto: Bert Meringa)


Andere inrichting

Wob had bij aanvang van de afbraak van de school al contact gelegd met personen van diverse afdelingen binnen de Gemeente Emmen om te brainstormen over hoe het terrein het best ingericht kon worden. Dat er toch eerst zwart zand en graszaad op het braakliggende terrein is aangebracht was een kwestie van een storing in de communicatie en verschil in inzicht. Er zijn nu afspraken gemaakt met de Gemeente Emmen inzake het maaibeleid. Alleen in het voorjaar wordt er één keer gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Door het afvoeren verschraalt het terrein. Daarna wordt het terrein met rust gelaten. De grassoorten zullen te zijner tijd verdwijnen en ook de groei van pitrus (groeit in het natte gedeelte) wordt door Wob persoonlijk bestreden. Hij heeft al ruim duizend plantjes verwijderd. De aanwezigheid van pitrus is volgens hem nu beheersbaar.

Vlinder- en insectenparadijs

Door de inzet van Wob en Hennie is er nu al een prachtig stuk natuur gecreëerd. Ieder jaargetijde bloeien er nu planten en ook vlinders weten hun weg naar het veld te vinden. Op dit moment (gesprek vindt in juni plaats red.) staan het witte en roze kaasjeskruid, de distels, teunisbloemen, rode, witte en gele klaver, rolklaver, vilterig kruiskruid, margrieten, vossenstaart, kattenstaart, en het hazenpootje in volle bloei……… echt de moeite van een bezoekje waard! Alleen kijken en niet plukken uiteraard.

Afbraak sporthal

Kort geleden is ook de sporthal afgebroken. Ook de Tine Marcus School die gehuisvest is in de voormalige obs De Eekharst zal binnen afzienbare tijd verhuizen. Over een nieuwe bestemming is nog niets bekend, maar waarschijnlijk wordt ook dit gebouw gesloopt. Over de herinrichting van het vrijgekomen gebied wordt door de gemeente nog nagedacht. Nieuwbouw ligt niet voor de hand. Wob en Hennie hebben wel ideeën over een nieuwe invulling.

Terugkeer stukje oud landschap?

Hun wens is om het oude natuurlijke landschap met flora en fauna rond de Laan van de Eekharst zoveel mogelijk terug te laten komen. Voordat hier gebouwd werd bestond het gebied voornamelijk uit bosschages en zandduinen. Hennie en Wob hopen dat door hun inzet en met hulp van de buurtgenoten en de Gemeente Emmen deze natuurlijke omgeving terug zal komen.